اولین واکنش احسان علیخانی نسبت به پخش فصل اول مسابقه عصر جدید
اولین واکنش احسان علیخانی نسبت به پخش فصل اول مسابقه عصر جدید

نخستین واکنش احسان علیخانی به پخش عصر جدید نمکستان : احسان علیخانی که این روزها مسابقه عصر جدید را از وی در شبکه سه سیما مشاهده میکنیم در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت : ماهها فکر… ماهها جلسه… ماهها گپ… ماهها بیخوابی… و بدون تعارف و منت ماهها خون دل خوردن یک تیم یکصدنفره… به […]

نخستین واکنش احسان علیخانی به پخش عصر جدید

احسان علیخانی

نمکستان : احسان علیخانی که این روزها مسابقه عصر جدید را از وی در شبکه سه سیما مشاهده میکنیم در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت : ماهها فکر… ماهها جلسه… ماهها گپ… ماهها بیخوابی… و بدون تعارف و منت ماهها خون دل خوردن یک تیم یکصدنفره…

به عشق ساختن برنامه‌ای برای کشف استعدادهای ایرانی؛ در صحنه‌ای باشکوه نه در میادین سخیف؛ البته تا آنجا که بایدها و نبایدها و هنجارها و نابهنجارها اجازه می‌داد و می‌دهد!

این منم؛ در اولین لحظه‌ای که اولین قسمت از اولین فصل “عصرجدید” بالاخره رفت روی آنتن. همه رفقایی که در لوکیشن حاضر بودند، ناخودآگاه دست زدند. انگار خستگی‌شان دررفت! به امید اوقات خوشی که همه تلاش‌مان را می‌کنیم تا برایتان رقم بخورد.