مجموعه پیامک های غمگین و احساسی درباره تنهایی
مجموعه پیامک های غمگین و احساسی درباره تنهایی

پیامک های غمگین و احساسی درباره تنهایی بهاری کن مرا جانا که من پابند پاییزیم و آهنگ غزل های جوانم گریه می خواهد چنان دق کرده احساسم میان شعر تنهایی که حتی گریه های بی امانم گریه می خواهد پیامک های غمگین و احساسی درباره تنهایی دکتر شریعتی : در نهان به آنانی دل می […]

پیامک های غمگین و احساسی درباره تنهایی

پیامک های غمگین و احساسی درباره تنهایی 95

بهاری کن مرا جانا که من پابند پاییزیم

و آهنگ غزل های جوانم گریه می خواهد

چنان دق کرده احساسم میان شعر تنهایی

که حتی گریه های بی امانم گریه می خواهد

پیامک های غمگین و احساسی درباره تنهایی

دکتر شریعتی :

در نهان به آنانی دل می بندیم که دوستمان ندارند

و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم

شاید این است دلیل تنهایی ما

پیامک های غمگین و احساسی درباره تنهایی

بسترم صدف خالی یک تنهایی و تو چون مروارید گردن آویز کسان دگری

پیامک های غمگین و احساسی درباره تنهایی

توای تنها ببین من را کنار مرز تنهایی

تنم خسته رهم خسته دلم دراوج تنهایی

زتنها بودنم ای دل خلاصی نیست باور کن

رهایی را نمی بینم زدست دیو تنهایی

پیامک های غمگین و احساسی درباره تنهایی

چون نهالی سست می لرزد

روحم از سرمای تنهایی

می خزد در ظلمت قلبم

وحشت دنیای تنهایی

پیامک های غمگین و احساسی درباره تنهایی

دلم یخ می زند گاهی دراین سرمای تنهایی

شبم قندیل می بندد از این یخ های تنهایی

قلم آهسته می راند بر این خط بلند اما

گمانم یاد می گیرد ز من انشای تنهایی

پیامک های غمگین و احساسی درباره تنهایی

تا شد آشنا جانم با نوای تنهایی

عالمی دگر دارم در هوای تنهایی

بیگانه به لبخندم دل به کس نمی بندم

اشک دیده ای دارم آشنای تنهایی

پیامک های غمگین و احساسی درباره تنهایی

تنهایی را دوست دارم زیرا تجربه کردم

تنهایی را دوست دارم زیرا که خداوند هم تنهاست

تنهایی را دوست دارم زیرا انتظار کشیدنم را پنهان خواهد کرد

پیامک های غمگین و احساسی درباره تنهایی

سوختن قصه ی شمع است ولی قسمت ماست

شاید این قصه ی تنهایی ما کار خداست

پیامک های غمگین و احساسی درباره تنهایی

آنقدر سوخته ام با همه بی تقصیری

همچنین بخوانید:  اس ام اس های تنهایی جدید | پیامک های غمگین تنهایی

که جهنم نگذارد به تنم تاثیری

پیامک های غمگین و احساسی درباره تنهایی

با تو بر مرغان دریایی امیرم

بی تو در زندان تنهایی اسیرم

با تو در کاخ وفا ارباب عشقم

بی تو در کوه جفا سنگی حقیرم

پیامک های غمگین و احساسی درباره تنهایی

به پندار تو جهانم زیباست  جامه ام دیباست  دیده ام بیناست زبانم گویاست  قفسم هم طلاست

به این ارزد که دلم تنهاست ؟

پیامک های غمگین و احساسی درباره تنهایی

قانون دنیا تنهایی من است

و تنهایی من قانون عشق است

و عشق ارمغان دلدادگیست و این سرنوشت سادگیست

پیامک های غمگین و احساسی درباره تنهایی

تنهایی گاهی وقتا تقدیر ما نیست

ترجیح ماست !

پیامک های غمگین و احساسی درباره تنهایی