پیامک های زیبای تولدت مبارک
پیامک های زیبای تولدت مبارک

پیامک های زیبای تولدت مبارک لبخند زدی و آسمان آبی شد شبهای قشنگ مهر مهتابی شد پروانه پس از تولد زیبایت تا آخر عمر غرق بی تابی شد پیامک های زیبای تولدت مبارک کاش با این تولد وروز غرور میومد خبر زصد جشن وسرور کاش با این تولد وعمر وزمان یکی میومد میگفت ،مشکلی نیست […]

پیامک های زیبای تولدت مبارک

پیامک های زیبای تولدت مبارک

لبخند زدی و آسمان آبی شد

شبهای قشنگ مهر مهتابی شد

پروانه پس از تولد زیبایت

تا آخر عمر غرق بی تابی شد

پیامک های زیبای تولدت مبارک

کاش با این تولد وروز غرور

میومد خبر زصد جشن وسرور

کاش با این تولد وعمر وزمان

یکی میومد میگفت ،مشکلی نیست دراین جهان

پیامک های زیبای تولدت مبارک

برای تولد من جشن نگیرید

بگذارید باد شمع ها را خاموش کند

من همان روز تولدم مردم

پیامک های زیبای تولدت مبارک

هفت تا آسمون پر از ياس و ميخک

با صد تا دريا پر از اشتياق و پولک

يه قلب عاشق با يه حس بيقرار و کوچک

فقط مي خواد بهت بگه تولدت مبارک

پیامک های زیبای تولدت مبارک

تمام وجودم را در قلبم

قلبم را در چشمانم

چشمانم را در زبانم

خلاصه مي کنم تا بگويم روز تولدت مبارک

پیامک های زیبای تولدت مبارک

زمين اون گل رو به دست سرنوشت داد

و سر نوشت اون گل رو تو قلب من کاشت

تا باغچه خالي قلبم جايگاه يک گل باشد گل ياسمنم تولدت مبارک

پیامک های زیبای تولدت مبارک

باور کن ماه هاست زيباترين جملات را براي امروز کنارمي گذارم

امشب اما همه جملات فرار کرده اندهمينطور بي وزن و بي هوا آمدم بگويم

تولدت مبارک

پیامک های زیبای تولدت مبارک

يک تکه بلور از جنس حضور

يک ياس سپيد از رنگ اميد

با هرچي وفاست از سوي خدا همه تقديم تو باد

عزيزم امروز قشنگ ترين روز زندگيمه تولدت مبارک

پیامک های زیبای تولدت مبارک

رسيده روز تولد تو که باز برات هديه بگيرم

واسه من اينم يه جور بهونه ست بگم که چقدر برات ميميرم

روز آغاز زيستن مبارک

پیامک های زیبای تولدت مبارک