سری جدید اس ام اس های خیانت غمگین
سری جدید اس ام اس های خیانت غمگین

سری جدید اس ام اس های خیانت غمگین حضورت در کنار من معجزه نبود پس نبودنت هم فاجعه نیست بی وفا بیشتر از این برایت اشک نخواهم ریخت اس ام اس های خیانت غمگین به نامردی نامردان قسم جانا که نامردی تا که رو برگرداندم رفتی به دل گردی اس ام اس های خیانت غمگین […]

سری جدید اس ام اس های خیانت غمگین

سری جدید اس ام اس های خیانت غمگین

حضورت در کنار من معجزه نبود

پس نبودنت هم فاجعه نیست

بی وفا بیشتر از این برایت اشک نخواهم ریخت

اس ام اس های خیانت غمگین

به نامردی نامردان قسم جانا که نامردی

تا که رو برگرداندم رفتی به دل گردی

اس ام اس های خیانت غمگین

آنقــدر مرا سرد کرد از خودش و از عشق

کــه حالا بــه جای دل بستن یخ بسته ام

روی احساسم پا نگذاریــد لیز می خوریــد

اس ام اس های خیانت غمگین

عجب جوش و خروشی بود عشقت

خراب باده نوشی بود عشقت

بهشتم را به سیبی داد بر باد

عجب آدم فروشی بود عشقت

اس ام اس های خیانت غمگین

بازی تمام شد سوت پایان را بزن

من حریف هرزگی تو و احمق بودن خودم نمی شوم

اس ام اس های خیانت غمگین

دار بزن خاطرات کسی که  تـو را دور زده

حالم خوب است اما گذشته ام درد می کند !!!

اس ام اس های خیانت غمگین

نمیتونم ببخشمت دور شو برو نبینمت

تیکه ای بودی از دلم گندیدی و بریدمت

اس ام اس های خیانت غمگین

نفرین به توی نامرد که با زیباترین نقاب به شکل رفیق درآمدی

نفرین بر آن مرامی که این گونه  به اعتمادم خیانت کرد

اس ام اس های خیانت غمگین

کسی که رنگ پریدگی خزان را درک کرده باشد

به نیرنگ گل های رنگ رنگ دل نخواهد بست

به نامردانی چون تو دیگر دل نخواهم بست

اس ام اس های خیانت غمگین

با عشق به من خیانت کردی

دل دادم و تو رد امانت کردی

رفتی و چه آسوده ز من دل کندی

هر دو قلمت خورد اگر برگردی

اس ام اس های خیانت غمگین

هر که را دیدم  خیانت کرد و رفت

هر که با من بود یار من نبود

هر که آمد بر دلم زخمی گذاشت

همچنین بخوانید:  مجموعه اس ام اس های خیانت و نامردی

خود ندانستم از این غم ها چه سود

اس ام اس های خیانت غمگین

کاش هرگز در محبت شک نبود تک سوار مهربانی تک نبود

کاش بر لوحی که بر جان دل است واژه تلخ خیانت حک نبود

اس ام اس های خیانت غمگین

بی وفایی کن وفایت می کنند

با وفا باشی خیانت می کنند

مهربانی گرچه آیینه ی خوشیست

مهربان باشی رهایت می کنند

سری جدید اس ام اس های خیانت غمگین