متن ، پیامک فلسفی سنگین ، عاشقانه و عرفانی سری جدید
متن ، پیامک فلسفی سنگین ، عاشقانه و عرفانی سری جدید

متن ، پیامک فلسفی سنگین ، عاشقانه و عرفانی پیامک فلسفی سنگین ، عاشقانه و عرفانی ژرژ واشنگتن نهال دوستی واقعی آهسته رشد می کند پیامک فلسفی سنگین ، عاشقانه و عرفانی حسین بهزاد هرگز تکبر نداشته باش که هنر را تکبر نیست پیامک فلسفی سنگین ، عاشقانه و عرفانی ناپلئون از پیروزی تا سقوط […]

متن ، پیامک فلسفی سنگین ، عاشقانه و عرفانی

متن ، پیامک فلسفی سنگین ، عاشقانه و عرفانی پیامک فلسفی جدید

پیامک فلسفی سنگین ، عاشقانه و عرفانی

ژرژ واشنگتن

نهال دوستی واقعی آهسته رشد می کند

پیامک فلسفی سنگین ، عاشقانه و عرفانی

حسین بهزاد

هرگز تکبر نداشته باش که هنر را تکبر نیست

پیامک فلسفی سنگین ، عاشقانه و عرفانی

ناپلئون

از پیروزی تا سقوط فقط یک ثانیه فاصله است

پیامک فلسفی سنگین ، عاشقانه و عرفانی

آنتونی رابینز

پرسش های ما افکار ما را می سازند

پیامک فلسفی سنگین ، عاشقانه و عرفانی

هیوم

دوستی مهم ترین نیکبختی انسان است

پیامک فلسفی سنگین ، عاشقانه و عرفانی

مارلو

فصیح ترین زبان عمل است

پیامک فلسفی سنگین ، عاشقانه و عرفانی

حضرت محمد (ص)

زیبایی مرد در فصاحت زبان اوست

پیامک فلسفی سنگین ، عاشقانه و عرفانی

جامی

سخن را زیوری جز راستی نیست

پیامک فلسفی سنگین ، عاشقانه و عرفانی

حسین بهزاد

آینده را ما می سازیم مگر از دیروز تا امروز را نساخته ایم

پیامک فلسفی سنگین ، عاشقانه و عرفانی

محمد حجازی

تنها نعمتی که به رنج زیستن می ارزد آزدی است

پیامک فلسفی سنگین ، عاشقانه و عرفانی

داوینچی

آرزو کردن شرط نیست

شرط ، تحقق آرزو ست

پیامک فلسفی سنگین ، عاشقانه و عرفانی

کنفوسیوس

کار دلخواه برگزین تا رنج نبینی

پیامک فلسفی سنگین ، عاشقانه و عرفانی

کن بلانچارد

عشق این توانائی را می دهد که بگوئید پوزش می خوا هم

پیامک فلسفی سنگین ، عاشقانه و عرفانی

پاول ویلسون

به زیبائی بیاندیش ، نه برای انگیزش ، که در جهت تعالی

زیبائی به هر جا آرامش می آورد ، چه دست ساز انسان چه طبیعی

پیامک فلسفی سنگین ، عاشقانه و عرفانی

مثل چینی

دلت را آنچنان تمیز کن ، که ظرفت را

پیامک فلسفی سنگین ، عاشقانه و عرفانی

حضرت علی (ع)

خردمند به کار خویش تکیه کند و نادان به آرزوی خویش

پیامک فلسفی سنگین ، عاشقانه و عرفانی

نظام وفا کاشانی

زندگی دریای متلاطمی است که قطب نمای آن محبت است

پیامک فلسفی سنگین ، عاشقانه و عرفانی

کنفوسیوس

این خوبی که در ماست کار خداست

پیامک فلسفی سنگین ، عاشقانه و عرفانی

نیچه

هنگامی که مصمصم به عمل شدید

باید در های تردید را کاملا مسدود سازید

همچنین بخوانید:  مجموعه ای از بهترین اس ام اس های فلسفی و عرفانی

پیامک فلسفی سنگین ، عاشقانه و عرفانی

حضرت علی (ع)

هر چیز هنگامی گرامی شود که کمیاب گردد مگر دانش

زمانی بهایش بالا گیرد که بسیار شود باشد

پیامک فلسفی سنگین ، عاشقانه و عرفانی

تولستوی

آفتاب به گیاهی حرارات می دهدکه سرازخاک بیرون آورده باشد

پیامک فلسفی سنگین ، عاشقانه و عرفانی

 

شاید چالاک‌ترین انسان نباشم
شاید بالا بلندترین یا نیرومندترین نباشم
شاید بهترین و زیرک‌ ترین نباشم
اما قادرم کاری را بهتر از دیگران انجام دهم
و این کار ، هنر ” خود بودن ” است . . .

پیامک فلسفی سنگین ، عاشقانه و عرفانی

خداوند بی نهایت است ولامکان وبی زمان
اما به قدر فهم تو کوچک میشود
و به قدر نیاز تو فرود میآید
و به قدرآرزوی تو گسترده میشود
و به قدر ایمان تو کارگشا می شود …

پیامک فلسفی سنگین ، عاشقانه و عرفانی

هر کس گمشده ای دارد ،
و خدا گمشده ای داشت
هر کسی دو تاست ،
و خدا یکی بود
و یکی چگونه می توانست باشد ؟
هر کسی به اندازه ای که احساسش می کنند، هست
و خدا کسی که احساسش کند ، نداشت. برای همین انسان را آفرید

پیامک فلسفی سنگین ، عاشقانه و عرفانی

اگر خدا دعاهای شما را مستجاب کند، ایمانتان را افزایش داده
اگر با تاخیر مستجاب کند، صبرتان را زیاد کرده
و اگر مستجاب نکند، چیز بهتری برایتان در نظر دارد . . .

پیامک فلسفی سنگین ، عاشقانه و عرفانی

 عاشق کسی است که تشخیص دهد :
اندوه پنهان شده در لبخندت را
عشق پنهان شده در عصبانیتت را
معنای حقیقی در سکوتت را  . . .

پیامک فلسفی سنگین ، عاشقانه و عرفانی

بجای اینکه آرزو کنید کاش شخص دیگری بودید

به آن چیزی که هستید افتخار کنید.

هرگز نمی دانید چه کسی به شما می نگریسته

درحالیکه آرزویش این بوده که کاش جای شما باشد . . .

پیامک فلسفی سنگین ، عاشقانه و عرفانی

سرخ میشوی وقتی می شنوی دوستت دارم
زرد میشوم وقتی می شنوم دوستش داری….
چهارشنبه سوری راه انداخته ایم
سرخی تو از من زردی من از تو!
همیشه من می سوزم….و همیشه تو می پری….

متن ، پیامک فلسفی سنگین ، عاشقانه و عرفانی