پیامک لری عاشقانه Lory Love SMS
پیامک لری عاشقانه Lory Love SMS

پیامک لری عاشقانه Lory Love SMS ﺗﺮﺳﻢ ﺭﻭﮊﯼ ﺑﻤﺮﻡ ﻣﺮﺩﻧﻢ ﺑﯽ ﺩﻧﮓ ﺑﻮ ﮐﻔﻨﻢ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻗﻮﺭﻣﯿﺶ ﺗﻨﮓ ﺑﻮ معنی فارسی : می ترسم روزی که بمیرم مردنم بدونه ناله باشد کفنم کوتاه باشد قبرم تنگ باشد پیامک لری عاشقانه Lory Love SMS ﻫﯿﭻ ﮐﺎﻡ ﺭﻓﯿﻘﻞ ﻧﺎﻧﻪ ﺳﺮ ﻗﻮﺭﻡ ﭼﻦ ﻧﻔﺮ ﻏﺮﯾﻮ ﺟﻢ ﺑﻮﻧﻪ ﺩﻭﺭﻡ معنی […]

پیامک لری عاشقانه Lory Love SMS

پیامک لری عاشقانه Lory Love SMS

ﺗﺮﺳﻢ ﺭﻭﮊﯼ ﺑﻤﺮﻡ ﻣﺮﺩﻧﻢ ﺑﯽ ﺩﻧﮓ

ﺑﻮ ﮐﻔﻨﻢ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻗﻮﺭﻣﯿﺶ ﺗﻨﮓ ﺑﻮ

معنی فارسی :

می ترسم روزی که بمیرم

مردنم بدونه ناله باشد

کفنم کوتاه باشد

قبرم تنگ باشد

پیامک لری عاشقانه Lory Love SMS

ﻫﯿﭻ ﮐﺎﻡ ﺭﻓﯿﻘﻞ ﻧﺎﻧﻪ ﺳﺮ

ﻗﻮﺭﻡ ﭼﻦ ﻧﻔﺮ ﻏﺮﯾﻮ ﺟﻢ ﺑﻮﻧﻪ ﺩﻭﺭﻡ

معنی فارسی :

ترسم هیچ کس از دوستان بر سر مزارم نباشند

قریب ها بر سر قبرم بیایند

پیامک لری عاشقانه Lory Love SMS

ﺧﯿﺎﻟﺖ ﻭﺭ ﭼﺸﯿﺎﮐﻢ ﮔﻢ ﻧﻤﻮﺍ

کس ﺩﻟﻢ ﺩﺭﯾﺎ ﻏﻤﻪ ﺁﺭﻭﻡ ﻧﻤﻮﺍ

معنی فارسی :

فکر تو در چشمانم هیچ وقت کم رنگ نخداهد شد

دلم دریای از غم است هیچ وقت کم رنگ نخواهد شد

پیامک لری عاشقانه Lory Love SMS

ﻫﻤﻪ ﺑﯿﻨﻪ ﻭ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮﺍﻩ ﻋﺸﻘﺖ

کس ﮐﺴﯽ ﻟﯿﻮﻩ ﭼﺸﺖ چی ﺧﻮﻡ ﻧﻤﻮﺍ

معنی فارسی :

همه عالم شده اند خواطر خواه عشق تو

ولی هیچ کسی مثل من دیوانه تو و عشق تو نیست

پیامک لری عاشقانه Lory Love SMS

ﺍﮔﺮ ﺻﺪ ﺳﺎﻝ ﻫﻨﯽ ﺩﯾﺮ ﺩﻡ ﺑﻤﻮﻧﯽ

ﺍﮔﺮ ﯾﺎﺩﻡ ﻧﻮﯾﯽ ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯽ ﻣﻮﻧﻢ

معنی فارسی :

اگر صد سال دیگر ازم دور باشی

اگر یادم نکنی ولی تو در یادم می مانی

پیامک لری عاشقانه Lory Love SMS

چی ﺍﻧﺎﺭ ﮔﻞ ﺩﺍﺭ ﻣﻪ ﺳﯿﺖ ﻫﻼﮐﻢ

ﻧﻪ ﺩﺳﻢ ﻭﺕ ﻣﯿﺮﺳﻪ ﻧﻪ ﭼﻮ ﮔﻼﮐﻢ

معنی فارسی :

مانند انار زیبای و من برای تو می میرم

برای چیدنت نه دستم به تو میرسد و نه چوب دستیم

پیامک لری عاشقانه Lory Love SMS

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺗﺶ ﺑﯿﺮﻩ ﮐﻪ ﻣﻪ ﺩﺕ ﺩﯾﺮﻡ

ﻫﺮ ﻧﻔﺲ ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯿﮑﻢ ﻧﺮﯼ ﺩ ﻭﯾﺮﻡ

پیامک لری عاشقانه Lory Love SMS

ﭘﺮﯾﺸﻮﻥ ﺯﻟﻒ ﺯﺍﻟﺖ

ﻏﺰﻝ ﻭﺻﻒ ﺗﯿﻪ ﮐﺎﻟﺖ

ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺁﺳﻤﻮ ﺧﺎﻟﺖ

ﭼﻄﻮﺭﻩ ﺣﺎﻝ ﻭ ﺍﺣﻮﺍﻟﺖ؟

پیامک لری عاشقانه Lory Love SMS

ﻫﺮ ﻃﺮﻑ ﮐﻪ ﺳﯿﻞ ﻣﯿﮑﻢ ﻣﯿﺎﯾﯽ ﻭ ﻭﯾﺮﻡ

ﻧﺎﻭﻧﻢ ﮐﻪ ﻏﺶ ﺑﮑﻢ ﯾﺎ ﺳﯿﺖ ﺑﻤﯿﺮﻡ

معنی فارسی :

هر طرف که نگاه میکنم تو را می بینم

همچنین بخوانید:  متن و کپشن اینستاگرام لری + اس ام اس های لری سری جدید

نمیدانم غش کنم یا برایت بمیرم

پیامک لری عاشقانه Lory Love SMS

ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻧﻢ ﻧﻢ ﺑﺎﺭﻭ ﻫﺎ ﻣﯿﺒﺎﺭﻩ

ﺩﻝ ﻣﻪ چی ﺩﺭﯾﺎﯼ ﺳﯿﺖ ﺑﯽ ﻗﺮﺍﺭﻩ

معنی فارسی :

عزیزم نم نم بارون داره میباره

دلم مانند در با برای تو بیقراره

پیامک لری عاشقانه Lory Love SMS

ﯾﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﻤﯿﺮﯼ ﯾﺎ ﺳﯿﻢ ﻧﮑﯽ ﺗﻮ ﻏﺶ

ﺩﻟﻢ ﻣﯿﻬﺎ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻢ ﮔﻮﺷﯿﻢ ﺷﺎﺭﮊ ﻧﺎﺭﻩ

معنی فارسی :

یه وقت نمیری یا برایم غش نکنی

دلم می خواهد با تو حرف بزنم

ولی گوشیم شارژ ندارد

پیامک لری عاشقانه Lory Love SMS

ﺗﻤﻮﻡ ﺯﻧﻪ ﺍﯾﻢ ﻧﺎﺯ ﭼﺸﯿﺎﺗﻪ

ﺩ ﮔﻮﺵ ﺟﻮﻧﻢ ﺁﻫﻨﮓ ﺻﺪﺍﺗﻪ

معنی فارسی :

ناز چشمان تو تمام زندگی من هستند

صدای تو همیشه در گوش و جان من است

پیامک لری عاشقانه Lory Love SMS

ﻭ چی ﺩﻝ ﺧﻮﺵ ﺑﮑﻢ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ

ﺩﻝ ﻣﻪ ﺗﻨﮓ ﺍﻭ ﻟﻮ ﺧﻨﯿﺎﺗﻪ

معنی فارسی :

به چی دل خوش کنم وقتی که نیستی

دل تنگ اون لبخند های زیبای تو هستم

پیامک لری عاشقانه Lory Love SMS

ﻏﻢ ﺩﯾﺮﯾﺖ ﮐﺸﺘﻤﻪ ﻫﺎﻡ ﺩ ﺧﯿﺎﻟﺖ

عزیزم که میای مردمه سی چش کالت

معنی فارسی :

غم دوریت کشت مرا من به تو فکر میکنم

عزیزم کی میای که من چشمانت را ببینم

پیامک لری عاشقانه Lory Love SMS