مجموعه ای از جالب ترین پ نه پ های جدید و خنده دار
مجموعه ای از جالب ترین پ نه پ های جدید و خنده دار

مجموعه ای از جالب ترین پ نه پ های جدید و خنده دار جالب ترین پ نه پ های جدید و خنده دار تو رستوران پیشخدمت و صدا کردم. میگم آقا توی سوپ من مگس افتاده! میگه مرده؟ پـَـَـ نــه پـَـَــــ هنوز زندست، داره شنا میکنه، صدات کردم بیایی نجاتش بدی! جالب ترین پ نه […]

مجموعه ای از جالب ترین پ نه پ های جدید و خنده دار

جالب ترین پ نه پ های جدید و خنده دار

جالب ترین پ نه پ های جدید و خنده دار

تو رستوران پیشخدمت و صدا کردم.

میگم آقا توی سوپ من مگس افتاده!

میگه مرده؟

پـَـَـ نــه پـَـَــــ هنوز زندست، داره شنا میکنه، صدات کردم بیایی نجاتش بدی!

جالب ترین پ نه پ های جدید و خنده دار

به دوستم میگم من عاشق این ماشین شاسی بلندام

میگه منظورت پرادو و رونیزو ایناست؟

پـَـَـ نــه پـَـَــــ منظورم کامیون و تراکتورو ایناست!

جالب ترین پ نه پ های جدید و خنده دار

روی نیمکت توی پارک، روزنامه دستمه

اومده میگه روزنامه میخونی؟

پـَـَـ نــه پـَـَــــ سبزی خریدم نمیدونم لای کدوم صفحه گذاشتم

جالب ترین پ نه پ های جدید و خنده دار

دراز کشیده بودم لب استخر

دوستم میگه آفتاب می گیری؟

پـَـَـ نــه پـَـَــــ با خورشید مسابقه گذاشتیم، هر کی دیرتر پلک زد برندس !

جالب ترین پ نه پ های جدید و خنده دار

رفتم بچه خواهرمو از مهدکودک بیارم

مربیه میگه بچه رو می بریدش؟

پـَـَـ نــه پـَـَــــ همین جا می خورمش

جالب ترین پ نه پ های جدید و خنده دار

دارم کباب درست میکنم رو منقل و سیخای کبابو میگردونم

اومده خودشو لوس کرده با لحن بچه گونه میگه کباب درست میکنی؟

پـَـَـ نــه پـَـَــــ دارم فوتبال دستی بازی میکنم

جالب ترین پ نه پ های جدید و خنده دار

جلو عابر بانک تو صف وایسادم

یارو می گه ببخشید شمام پول می خواین؟

پـَـَـ نــه پـَـَــــ خونه کامپیوتر نداریم میام اینجا فیس بوکم رو چک کنم

جالب ترین پ نه پ های جدید و خنده دار

رفتم دفتر هواپیمایی میگم عجله دارم میشه پرواز امروز شیراز رو واسم چک کنید؟

میگه اگه جا داد بگیرم؟

پـَـَـ نــه پـَـَــــ نگیر بذار پر شه من فردام میام چک می کنم با هم بخندیم

جالب ترین پ نه پ های جدید و خنده دار

سوار تاکسی شدم. یارو صدای ضبطشو تا ته زیاد کرده بود.

همچنین بخوانید:  پ نه پ باحال پ ن پ های خنده دار

میگم میشه صدای ضبط تونو کم کنید؟

میگه اذییتتون میکنه؟!

پـَـَـ نــه پـَـَــــ گفتم کم کنی این یه تیکشو من بخونم ببینی صدای کدوممون بهتره!

جالب ترین پ نه پ های جدید و خنده دار

رفتم دستشویی عمومی در میزنم میگم یکم سریع تر.

میگه شمام دستشویی داری؟

پـَـَـ نــه پـَـَــــ اومدم ببینم شما کم و کسری نداری ؟!

جالب ترین پ نه پ های جدید و خنده دار

رفتم دنبال دوستم، زنگ خونه رو زدم میگم منتظرم

میگه بیام پایین؟

میگم پـَـَـ نــه پـَـَــــ بیا بالا پشت بوم، با هلیکوپتر اومدم

جالب ترین پ نه پ های جدید و خنده دار

با دوستم رفته بودیم استخر غریق نجات اومده میگه میخوایین شنا كنین؟

پـَـَـ نــه پـَـَــــ اومدیم تو آب حل بشیم به عنوان املاح معدنی مردم استفاده كنن

جالب ترین پ نه پ های جدید و خنده دار

سوسکه را کشتم جنازشو ورداشتم ببرم بندازم بیرون.

همسرم بین راه نگاه میکنه میگه کشتیش؟

میگم : پـَـَـ نــه پـَـَــــ تو دستشویی خوابش برده بود دارم میبرمش تو رختخوابش بخوابونمش بد خواب نشه

جالب ترین پ نه پ های جدید و خنده دار

سر کلاس آیین نامه رانندگی پلیسه یه تابلو را از من پرسیده.

میگم عبور دوچرخه ممنوع. میگه این دوچرخه است؟

میگم پـَـَـ نــه پـَـَـــ تانکه.

میگه پـَـَـ نــه پـَـَـــ و مرض! هنوز فرق دوچرخه با موتورگازی را نمیدونی!!!

مجموعه ای از جالب ترین پ نه پ های جدید و خنده دار