سری جدید پ ن پ های خنده دار
سری جدید پ ن پ های خنده دار

سری جدید پ ن پ های خنده دار صبح رفتم کنکور بدم مراقب میگه تو هم اومدی کنکور بدی؟ گفتم : پـَـَـ نه پـَـَـ اومدم اینجا برم دستشویی !!! پ ن پ های خنده دار با دوستام رفتیم پایگاه انتقال خون میگه شمام اومدین خون بدین؟ پـــ نه پــ ما پشه ایم اومدیم مهمونی … […]

سری جدید پ ن پ های خنده دار

سری جدید پ ن پ های خنده دار 2016

صبح رفتم کنکور بدم

مراقب میگه تو هم اومدی کنکور بدی؟

گفتم : پـَـَـ نه پـَـَـ اومدم اینجا برم دستشویی !!!

پ ن پ های خنده دار

با دوستام رفتیم پایگاه انتقال خون

میگه شمام اومدین خون بدین؟

پـــ نه پــ ما پشه ایم اومدیم مهمونی … !!!

پ ن پ های خنده دار

خونمون رو عوض کردیم به بابام می گم کی واسه خونه خط می گیری؟

میگ ه خط تلفن؟

پـَـَـ نــه پـَـَــــ خط نستعلیق روزی دوبار هم از روش بنویسیم

پ ن پ های خنده دار

داریم لوازم می زاریم توی ماشین که بریم مسافرت

همسایمون میگه دارید میرید مسافرت؟

پـَـَـ نــه پـَـَــــ قراره از امشب توی ماشین زندگی کنیم

پ ن پ های خنده دار

به مامانم می گم قوری کجاست ؟

می گه می خوای چای بخوری ؟!

پــَ نه پــــــَ می خوام دست بکشم روش شاید غولی چیزی ازش درومد!!!!!!

پ ن پ های خنده دار

رفتم فروشگاه می گم : سیخ داری؟

می گه : برای کباب؟

پ ن پ برا خاروندن دیافراگمم از تو دهنم می خوام

پ ن پ های خنده دار

تو آشپزخونه استکان از دستم افتاد شکست

مامان اومده میگه چیزی شکستی؟

پـَـَـ نــه پـَـَــــ شیشه ی نازک تنهایی دلم بود منتها صداش رو گذاشتم رو اکو حال کنین

پ ن پ های خنده دار

نون بربری خریدم همسایمون منو دیده میگه نون بربریه؟

پـَـَـ نــه پـَـَــــ ماشین جدیدمه طرح بربری تولید شده

پ ن پ های خنده دار

همسایمون تو لباس فرم منو دیده میگه سربازی؟

پـَـَـ نــه پـَـَــ عضو سیاه لشگر سریال مختارم محل فیلم برداری رو گم کردم

پ ن پ های خنده دار

در پارکینگ و باز کردم برم تو یارو اومده جلوش پارک کرده میگه می خوای بری تو؟

پـَـَـ نــه پـَـَــــ درو باز کردم هوای کوچه عوض شه

همچنین بخوانید:  پیامک پ نه پ جدید New SMS

پ ن پ های خنده دار

کامپیوترم یه ویروس گرفته بود رفتم کلی پول آنتی ویروس اورجینال دادم بعد سه ساعت اسکن ویروسه رو پیدا کرده پیغام داده:

آیا مطمئن هستید که می خواهید این ویروس را حذف کنید؟

پـَـَـ نــه پـَـَــــ می خوام ازش نگهداری کنم بزرگ بشه، بشه عصای دستم و نور چشام

سری جدید پ ن پ های خنده دار