احادیث تکان دهنده در مورد چشم چرانی
احادیث تکان دهنده در مورد چشم چرانی

احادیث تکان دهنده در مورد چشم چرانی ۱. علی‌علیه السلام: «چشمان شکارگاه های شیطان است.» ۲. پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله: «هر عضوی سهمی از زنا دارد و زنای چشم نگاه حرام است.» ۳. پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله: «زیادی نگاه، بذر هوس می‌افشاند و غفلت می‌آفریند.» ۴. علی‌علیه السلام: «هیچ عضوی در بدن مانند […]

احادیث تکان دهنده در مورد چشم چرانی

چشم چرانی

۱. علی‌علیه السلام: «چشمان شکارگاه های شیطان است.»
۲. پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله: «هر عضوی سهمی از زنا دارد و زنای چشم نگاه حرام است.»
۳. پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله: «زیادی نگاه، بذر هوس می‌افشاند و غفلت می‌آفریند.»
۴. علی‌علیه السلام: «هیچ عضوی در بدن مانند چشم ناسپاس تر نیست، پس خواسته‌اش را برآورده نکنید که شما را از ذکر خدا باز می‌دارد.»
۵. علی‌علیه السلام: «وقتی چشم خواسته‌اش را گرفت، دل از شناخت عاقبت (بد) کور می‌شود.»
۶. امام صادق‌علیه السلام: «حضرت مسیح‌علیه السلام به اصحاب خود فرمود: بر شما باد که از نگاه حرام خود را حفظ کنید؛ زیرا در قلب شهوت می‌کارد و گناه و فسق روییده می‌شود و فتنه درو می‌کند.
۷. علی‌علیه السلام: «کسی که چشمانش را رها کند، رنج حاضر را پذیرفته و حسرت‌های مداوم را برگزیده است.»
۸. علی‌علیه السلام: «کسی که چشم را رها کند، هلاکت خویش را جلب نموده است.»
۹. علی‌علیه السلام: «چقدر شیفتگی ها که از یک چشم چرانی شروع شده است.»

احادیث تکان دهنده در مورد چشم چرانی