کاریکلماتور معنی طنز کلمات Meaning of words فنــدک : پَـنکه ای که دک اش کردیم! معنی : فَنی که دک شده کاریکلماتور معنی طنز کلمات Meaning of words روبوسی : پارچه ای که روی اتوبوس می کشند معنی : بوس در انگلیسی یعنی اتوبوس کاریکلماتور معنی طنز کلمات Meaning of words پهناور : کسی که […]

کاریکلماتور معنی طنز کلمات Meaning of words

کاریکلماتور معنی طنز کلمات Meaning of words

کاریکلماتور معنی طنز کلمات Meaning of words

فنــدک : پَـنکه ای که دک اش کردیم!

معنی :

فَنی که دک شده

کاریکلماتور معنی طنز کلمات Meaning of words

روبوسی : پارچه ای که روی اتوبوس می کشند

معنی :

بوس در انگلیسی یعنی اتوبوس

کاریکلماتور معنی طنز کلمات Meaning of words

پهناور : کسی که مدفوع گاو می آورد

معنی :

پِهِن  یعنی مدفوع گاو و گوسفند

کاریکلماتور معنی طنز کلمات Joke of words

درون گرا : کچل های داخل خانه

معنی :

گر یعنی کچل

کاریکلماتور معنی طنز کلمات words

زنبوردار : کسي که همسر بلوند دارد

معنی :

زن   بور  دار

کاریکلماتور معنی طنز کلمات words

کاشمري : در آرزوي ازدواج

کاریکلماتور معنی طنز کلمات Funny of words

ژنتيک : ژني که عامل اصلي تيک زدن در انسان مي باشد

کاریکلماتور معنی طنز کلمات Meaning of words

خورشت باميه : مسئوليت پختن خورشت بر عهده من است

معنی :

خورشت با میه … میه یعنی منه

کاریکلماتور معنی طنز کلمات Meaning of words

وايمکس : درنگ چرا؟

معنی :

وای مکس ؟

کاریکلماتور معنی طنز کلمات Meaning of words

خراب : نوعي نوشيدني حاوي تکه هاي کوچک خر

کاریکلماتور معنی طنز کلمات Meaning of words

برون گرا : کچل های خارج از خانه یا کچل های خارجی

کاریکلماتور معنی طنز کلمات Meaning of words

پسمانده : پ نه پ رفته!

کاریکلماتور معنی طنز کلمات Meaning of words

ثانیه ها : هوا آفتابیه ها

معنی :

ثان در انگلیسی یعنی آفتابی یا تابستانی

کاریکلماتور معنی مسخره کلمات Meaning of words

کلکته : بین گربه ها کل افتاده

معنی :

کل بین کت ها

کاریکلماتور معنی توپ کلمات Meaning of words

خانوم گُل : بازیکن دارنده بیشترین تعداد گٔلِ زده در لیگ فوتبال زنان

کاریکلماتور معنی باحال کلمات Meaning of words

جنسیتی : شهر ارواح

معنی :

جن سیتی

کاریکلماتور معنی جالب کلمات Meaning of words

مکار : کسی که تخصص اپل دارد

معنی :

کسی که کارش مک است

کاریکلماتور معنی خنده دار کلمات Meaning of words