اس ام اس های خیلی زیبا درباره خدای مهربون
اس ام اس های خیلی زیبا درباره خدای مهربون

اس ام اس های خیلی زیبا درباره خدای مهربون ای خدا یک نگاه بکن آخه این درسته ؟ من نمیتونم با تو حرف بزنم این نفسم به من اجازه نمیده اس ام اس های خیلی زیبا درباره خدای مهربون وقتی در مقابل تو می نشینم و قصد می کنم با تو حرف بزنم این قلب […]

اس ام اس های خیلی زیبا درباره خدای مهربون

اس ام اس های خیلی زیبا درباره خدای مهربون

ای خدا

یک نگاه بکن آخه این درسته ؟

من نمیتونم با تو حرف بزنم این نفسم به من اجازه نمیده

اس ام اس های خیلی زیبا درباره خدای مهربون

وقتی در مقابل تو می نشینم و قصد می کنم با تو حرف بزنم

این قلب خرابم ، اینقدر جای این و اون شده ، که نمی تونه با تو ارتباط برقرار کنه

اس ام اس های خیلی زیبا درباره خدای مهربون

حواسم به همه چیز جمع است غیر از تو !

آخه مگه غیر تو میتونه برام کاری کنه ؟

اس ام اس های خیلی زیبا درباره خدای مهربون

ای خدا، ازخودم به تو شکایت میکنم ازقلب خرابم ازچشم بی اشکم

نکنه به خاطر گناهانم منو از در خونت روندی . . .

اس ام اس های خیلی زیبا درباره خدای مهربون

پروردگار من رحمی کن

آخه اگه نمیخواستی رحمی کنی ، اجازه نمیدادی همین اندازه هم با تو حرف بزنم . . .

اس ام اس های خیلی زیبا درباره خدای مهربون

یا الله یا الله یا الله

اجازه بده حد اقل اسمت را به زبان بیاورم

یا الله یا الله یا الله . . .

اس ام اس های خیلی زیبا درباره خدای مهربون

ای خدا

میدانم ، هرگاه که کار بدی انجام دهم

توفیق همنشینی و هم کلامی با تو از من گرفته میشود

یا اگرهم با تو حرف بزنم ،قلبم آنگونه که باید ،سخن نمیگوید

اس ام اس های خیلی زیبا درباره خدای مهربون

چه باید کرد ؟

آیا مرا رها میکنی ؟

آیا مرا،با سیاهی قلبم تنها میگذاری؟

اس ام اس های خیلی زیبا درباره خدای مهربون

نه نه،من تمام امیدم به سوی توست و آنچه از تو سراغ دارم غیر از این

ببین رو سیاه شدم

اس ام اس های خیلی زیبا درباره خدای مهربون

ببین غرق گناه شدم

لحظه ای به من بنگر ، رحمی کن

همچنین بخوانید:  مجموعه اس ام اس های زیبا خدا

اس ام اس های خیلی زیبا درباره خدای مهربون

اگر تو بخواهی ، تا صبح صدایت میزنم

ای خدا ای خدا ای خدا ای خدا ای . . .

اس ام اس های خیلی زیبا درباره خدای مهربون

ای خدا

ای خدا چه کلام زیبائی!

به یاد دارم که شخصی در مسجدی بود ، آنقدر این کلمه را تکرارمی کرد که اسمش را گذاشته بودند ( ای خدا )

و شنیدم بعضی افراد ، وقتی فرصت خلوتی پیدا میکنند ، ذکر ( ای خدا ) میگیرند

اس ام اس های خیلی زیبا درباره خدای مهربون

شخصی بود که وقتی در دشت و بیابانی خلوت میرسید ، فریاد میزد : ای خدا

نمیدانم از خدا چه میخواست !

اس ام اس های خیلی زیبا درباره خدای مهربون

ذکرپروردگار ، برای همه انسانهای خاکی ، نیازی بی جایگزین است

مگر میشود بدون پشت و پناه زندگی کرد ؟

اس ام اس های خیلی زیبا درباره خدای مهربون

و مگر در این عالم ، با این همه پستی و بلندی که دارد

پناهی جز خدا میماند که هرکه جز اوست ، ناقص است و خود محتاج . . .

اس ام اس های خیلی زیبا درباره خدای مهربون

و ( ای خدا ) خالصانه ترین کلام بیچارگان !

اس ام اس های خیلی زیبا درباره خدای مهربون

ای خدا

کمکم کن ، به من مدد بده که با تو حرف بزنم ، خالصانه با تو صحبت کنم ، و در همه کارها از تو یاری بجویم .

به من نشان بده که هرچه غیر توست ، همه هیچ است و پوچ

اس ام اس های خیلی زیبا درباره خدای مهربون