20 حدیث درباره پدر و مادر پیامبر اکرم (ص) نسبت‏ به پدر و مادر نیکوکار باش تا پاداش تو بهشت‏ باشد ولی اگر عاق آنها شوی جهنمی خواهی بود اصول کافی، ج ۲، ص ۳۴۸ 20 حدیث درباره پدر و مادر امام رضا (ع) نیکی به پدر و مادر واجب و لازم است اگرچه مشرک […]

20 حدیث درباره پدر و مادر

20 حدیث درباره پدر و مادر

20 حدیث درباره پدر و مادر

پیامبر اکرم (ص)

نسبت‏ به پدر و مادر نیکوکار باش تا پاداش تو بهشت‏ باشد

ولی اگر عاق آنها شوی جهنمی خواهی بود

اصول کافی، ج ۲، ص ۳۴۸

20 حدیث درباره پدر و مادر

امام رضا (ع)

نیکی به پدر و مادر واجب و لازم است اگرچه مشرک و کافر باشند

ولی در معصیت‏ خدا نباید اطاعتشان کرد

بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۷۲

20 حدیث درباره پدر و مادر

امام کاظم (ع)

مردی از پیامبر خدا (ص) سؤال کرد: حق پدر بر فرزند چیست؟

حضرت فرمود: ۱ – او را با نام صدا نکند ۲ – در راه رفتن از او جلو نیفتند

۳ – قبل از او ننشیند. ۴ – کاری انجام ندهد که مردم پدرش را فحش بدهند

بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۴۵

20 حدیث درباره پدر و مادر

امام باقر (ع)

در سه چیز خداوند متعال به احدی اجازه ترک آنها را نداده است

۱- ادای امانت‏ به مرد نیکوکار و فاسق

۲- وفای به عهد و پیمان نسبت‏ به نیکوکار و فاسق

۳- نیکی به پدر و مادر، نیکو کار باشند یا فاسق ولا ابالی

بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۵۶

20 حدیث درباره پدر و مادر

امام علی (ع)

کسی که پدر و مادر خویش را غمگین سازد عاق والدین شده است

بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۶۴

20 حدیث درباره پدر و مادر

امام هادی (ع)

نافرمانی (فرزند از پدر و مادر) مصیبت مصیبت نادیدگان است

مستدرک، ج۱۵، ص۱۹۴؛ بحارالانوار، ج۷۵، ص۳۶۹، باب۲۸

20 حدیث درباره پدر و مادر

پیامبر اکرم (ص)

کسی که دستور الهی را در مورد پدر و مادر اطاعت کند

دو درب از بهشت‏ برویش باز خواهد شد

اگر فرمان خدا را در مورد یکی از آنها انجام دهد یک درب گشوده می‏ شود

کنز العمال، ج ۱۶، ص ۴۶۷

20 حدیث درباره پدر و مادر

پیامبر اکرم (ص)

بنده‏ ای که مطیع پدر و مادر و پروردگارش باشد

روز قیامت در بالاترین جایگاه است

کنز العمال، ج ۱۶، ص ۴۶۷

20 حدیث درباره پدر و مادر

پیامبر اکرم (ص)

کسی که به نیت پدر و مادرش حج انجام دهد

یا بدهکاری آنها را بپردازد خداوند او را در روز قیامت‏ با نیکان بر می‏ انگیزد

کنز العمال، ج ۱۶، ص ۴۶۸٫

20 حدیث درباره پدر و مادر

پیامبر اکرم (ص)

آنکه پدر و مادرش را خشنود کند

خدا را خشنود کرده و کسی که پدر و مادر خود را به خشم آورد

همچنین بخوانید:  سخنان زیبای پیامبر و امام علی

خدا را به خشم آورده است

کنز العمال، ج ۱۶، ص ۴۷۰

20 حدیث درباره پدر و مادر

پیامبر اکرم (ص)

کسی که دوست دارد عمرش طولانی و روزیش زیاد شود

نسبت‏ به پدر و مادرش نیکی کند و صله رحم بجای آورد

کنز العمال، ج ۱۶، ص ۴۷۵٫

20 حدیث درباره پدر و مادر

پیامبر اکرم (ص)

به پدرانتان نیکی کنید تا فرزندانتان به شما نیکی کنند

از زنان مردم چشم‏ پوشی کنید تا دیگران نسبت‏ به زن های شما چشم‏ پوشی کنند

کنز العمال، ج ۱۶، ص ۴۶۶٫

20 حدیث درباره پدر و مادر

پیامبر اکرم (ص)

نگاه محبت‏ آمیز فرزند به پدر و مادرش عبادت است

بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۸۰٫

20 حدیث درباره پدر و مادر

پیامبر اکرم (ص)

کسی که قبر پدر و مادر یا یکی از آن دو را در هر جمعه یکبار زیارت کند

خداوند او را می‏ بخشد و او را نیکوکار می‏ نویسد

کنز العمال، ج ۱۶، ص ۴۶۸٫

20 حدیث درباره پدر و مادر

پیامبر اکرم (ص)

از عاق والدین شدن بپرهیزید

زیرا با اینکه بوی بهشت از مسافت هزار سال به مشام می‏رسد

عاق والدین و کسی که قطع رحم کند آن بو را احساس نخواهد کرد

(یعنی بیش از هزار سال از بهشت فاصله دارد)

بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۶۲٫

20 حدیث درباره پدر و مادر

پیامبر اکرم (ص)

در قیامت‏ خدا به چهار گروه نظر رحمت نخواهد کرد:

۱ – عاق والدین‏۲ – منت‏گذار۳ – منکر قضاء و قدر۴ – شرابخوار

بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۷۱٫

20 حدیث درباره پدر و مادر

پیامبر اکرم (ص)

کیفر سه گناه به قیامت نمی‏ ماند (یعنی در همین دنیا مجازات می‏ شود)

۱ – عاق پدر و مادر ۲ – ظلم و تجاوز به مردم ‏۳ – ناسپاسی در مقابل احسان و نیکی

20 حدیث درباره پدر و مادر

امام صادق (ع)

چشمهایت را جز از روی دلسوزی و مهربانی با پدر و مادر خیره مکن

و صدایت را بلندتر از صدای آنها نکن دستهایت را بالای دستهای آنها مبر

و جلوتر از آنان راه مرو

بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۷۹٫

20 حدیث درباره پدر و مادر

امام صادق (ع)

هر کس با این سه نفر کشمکش کند خوار می‏گردد:

پدر، سلطان حق و شخص بدهکار

بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۷۱٫

20 حدیث درباره پدر و مادر

امام صادق (ع)

از گناهانی که هوا را تیره و تار می‏کند

عاق والدین شدن است

بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۷۴٫

20 حدیث درباره پدر و مادر