تنه ۳۶ متری درخت مکزیکی + عکس ها
تنه ۳۶ متری درخت مکزیکی + عکس ها

تنه ۳۶ متری درخت مکزیکی + عکس ها این درخت با ۳۶ متر قطر یکی از قطور ترین درختان جهان به شما می رود عکس های بیشتر را در ادامه مشاهده نمایید نام این درخت عجیب و اسرار آمیز آربول دل توله می باشد که در منطقه ای به نام اوآژاکای که متعلق به کشور مکزیک […]

تنه ۳۶ متری درخت مکزیکی + عکس ها

عکس درخت با تنه 36 متری

این درخت با ۳۶ متر قطر یکی از قطور ترین درختان جهان به شما می رود

عکس های بیشتر را در ادامه مشاهده نمایید

عکس درخت با تنه 36 متری

نام این درخت عجیب و اسرار آمیز آربول دل توله می باشد که در منطقه ای به نام اوآژاکای که متعلق

به کشور مکزیک است وجود دارد ، آربول دل توله باعث رونق گردشگری در این منطقه نیز شده است

عکس درخت با تنه 36 متری

تنه ۳۶ متری درخت مکزیکی + عکس ها