44 ترفند کثیف و خباثت آمیز برای برنده شدن در بحث ها (مغالطه های پرکاربرد)
44 ترفند کثیف و خباثت آمیز برای برنده شدن در بحث ها (مغالطه های پرکاربرد)

44 ترفند کثیف و خباثت آمیز برای برنده شدن در بحث ها (مغالطه های پرکاربرد) نمکستان» اگر می‌خواهید بفهمید که سیاستمداران، رسانه‌های خبری، صنعت تبلیغات، کارشناسان روابط عمومی، مقام‌های حکومتی و دوستان و دشمنان گوناگون چگونه از فنون فریب و حقه بازی علیه شما استفاده می‌کنند، بهترین کار این است که به نظر گاه آنها وارد شوید. هنر استفاده از ترفندهای کثیف فکری را […]

44 ترفند کثیف و خباثت آمیز برای برنده شدن در بحث ها (مغالطه های پرکاربرد)

44 ترفند کثیف و خباثت آمیز برای برنده شدن در بحث ها

نمکستان» اگر می‌خواهید بفهمید که سیاستمداران، رسانه‌های خبری، صنعت تبلیغات، کارشناسان روابط عمومی، مقام‌های حکومتی و دوستان و دشمنان گوناگون چگونه از فنون فریب و حقه بازی علیه شما استفاده می‌کنند، بهترین کار این است که به نظر گاه آنها وارد شوید. هنر استفاده از ترفندهای کثیف فکری را بیاموزید تا در صورت لزوم بتوانید روی دست شیادان بلند شوید. با ما همره باشید با معرفی 44 ترفند کثیف و خباثت آمیز برای برنده شدن در بحث ها.

به  یاد داشته باشید که همواره کسانی که مشتاق فریب دادن شما هستند می‌خواهند به واسطه شما به چیزی دست پیدا کنند: پول شما، رنگ شما، حمایت شما، وقت شما، روح و روان شما و چیزهای دیگر؛ آنچه مسلم است اینکه بالاخره از شما چیزی می‌خواهند! اما لازمه اینکه به هدفشان برسند این است که شما از هدفشان اطلاع نداشته باشید همیشه باید چیزهایی (غالباً چیزهای زیادی(را مخفی کنند. به هر حال هدفشان این نیست که شواهد صحیح و استدلال درست ارائه کنند. آن‌ها در واقع به شعور ما نیز توهینمی‌کنند زیرا می‌انگارند که ترفندهای فریبکارانه بر ما تأثیر می‌گذارند و ما از عقل و بینش کافی برای پی بردن به ماهیت واقعی کار آنها بی بهره‌ایم

هدف شما باید این باشد که مغالطه‌ها را از جهت ماهیت و کارکردشان تشخیص دهید: ترفندهایی کثیف در دست کسانی که می‌خواهند به منفعتی دست یابند.  بنابراین مغالطه ها در واقع حیله هایی هستند برای دست یابی به نفوذ و منفعت و سلطه بر جامعه برده وار . وقتی که کاربرد این مغالطه‌ها  را در نزد خودتان و دیگران بشناسید بهتر می‌توانید جلوی تاثیرگذاری شان را بگیرید.

44 ترفند کثیف و خباثت آمیز برای برنده شدن در بحث‌ها عبارتند از:

1. اگر طرف مقابل شما را متهم به چیزی کرد، شما نیز همان اتهام ( یا بدتر از آن) را به او وارد کنید
2. طرف مقابل را متهم کنید که دارد رویه‌های نادرست پایه گذاری می‌کند؛ رویه‌هایی که به فاجعه می‌انجامد
3. به آتوریته ها متوسل شوید
4. به تجربه متوسل شوید
5. به ترس متوسل شوید
6. به دلسوزی (همدلی) متوسل شوید
7. به هیجان‌های عوامانه متوسل شوید
8. به سنت متوسل شوید
9. قیافهٔ حق به جانب بگیرید
10. به شخص حمله کنید (نه به استدلال)
11. مصادره به مطلوب کنید
12. کمال طلبی کنید (خواهان تحقق شرط‌های ناممکن شوید)
13. دوراهی کاذب ایجاد کنید (یا این یا آن)
14. برای پشتیبانی دیدگاهتان، از تمثیل و استعاره استفاده کنید
15. نتیجه گیری‌های طرف مقابل را زیر سؤال ببرید
16. بدگمانی ایجاد کنید: تا نباشد چیزکی، مردم نگویند چیزها
17. از حریفتان پهلوان پنبه بسازید
18. ناسازگاری‌ها را انکار یا از آنها دفاع کنید
19. خودتان را پاک و رقیب را پلید جلوه دهید
20. با ظرافت از پرسش‌ها طفره بروید
21. چاپلوسیِ مخاطب را بکنید
22. دور حرفتان حفاظ بکشید
23. شواهد را نادیده بگیرید
24. موضوع اصلی را نادیده بگیرید
25. به شواهدی که مدّعای شما را تضعیف می‌کنند حمله کنید
26. با صدای بلند بر نکته‌های کم اهمیت تأکید کنید
27. از استدلال «دنیای خشن» استفاده کنید
28. دست به تعمیم‌های فراگیر و خیره کننده بزنید
29. ناسازگاری‌های دیدگاه طرف مقابل را بزرگ کنید
30. طرف مقابل را به سخره بگیرید
31. موضوع را بیش از حد ساده کنید
32. فقط مخالفت کنید
33. تاریخ را هر طور که می‌خواهید بازنویسی کنید
34. در پیِ منافع شخصی و گروهی‌تان باشید
35. زمینهٔ بحث را عوض کنید
36. بار اثبات را بر دوش طرف مقابل بیندازید
37. از «پیچش» غفلت نکنید!
38. کلی گویی کنید
39. از گفتار دوگانه استفاده کنید
40. دروغ بزرگ بگویید
41. با واژه‌ها و نمادهای انتزاعی به گونه‌ای برخورد کنید که گویی اشیای واقعی‌اند
42. نعل وارونه بزنید
43. آمار پراکنی کنید
44. از معیارهای دوگانه استفاده کنید.

همچنین بخوانید:  سری جدید متن ها و اس ام اس های زیبا و جالب آیا می دانستید

مطالب بالا از کتابی با عنوان “مغالطه های پرکاربرد: 44 ترفند کثیف برای برنده شدن در بحث ها” نقل شده است. برای توضیحات بیشتر در مورد هر یک از مغالطه های فوق به این کتاب مراجعه کنید. اطلاعات کتاب به این شرح است:

ریچارد پال و لیندا الد. مغالطه های پرکاربرد: 44 ترفند کثیف برای برنده شدن در بحث ها. ترجمه مهدی خسروانی. تهران: انتشارات فرهنگ نشر نو؛ 1396.

44 روش کثیف و خباثت آمیز برای برنده شدن در بحث ها (مغالطه های پرکاربرد)