تست هوش تصویری پیدا کردن قیمت عتیقه های گران قیمت
تست هوش تصویری پیدا کردن قیمت عتیقه های گران قیمت

تست هوش تصویری پیدا کردن قیمت عتیقه های گران قیمت تست هوش عتیقه های گران قیمت با جواب در یک عتیقه فروشی، چند شیء عتیقه گرانقیمت وجود دارد. ترکیب برخی از حالت های ممکن این اشیاء و قیمت مربوطه، مشخص شده است. آیا می توانید در سریعترین زمان ممکن بگویید ارزش حالت آخر، چقدر است؟ […]

تست هوش تصویری پیدا کردن قیمت عتیقه های گران قیمت

تست هوش جدید , تست هوش تصویری با جواب , تست ای کیو iq

تست هوش عتیقه های گران قیمت با جواب

در یک عتیقه فروشی، چند شیء عتیقه گرانقیمت وجود دارد. ترکیب برخی از حالت های ممکن این اشیاء و قیمت مربوطه، مشخص شده است. آیا می توانید در سریعترین زمان ممکن بگویید ارزش حالت آخر، چقدر است؟

جواب تست هوش در پایین همین صفحه

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

پاسخ تست هوش عتیقه های گران قیمت

۳۳۰ میلیون تومان!

قبل از اینکه دست به کار شویم و به نوشتن معادله مربوطه بپردازیم، بد نیست نگاهی دقیق تر به اشیاء مربوطه داشته باشیم.

در سه ردیف بالا، در مجموع از هر یک از اشیاء، سه قلم موجود است. پس اگر همه آنها را با هم جمع کنیم، (و ارزش عددی آنها را) از هریک از چهار شیئ عتیقه، سه عدد داریم.

پس آن را به سه تقسیم می کنیم و به راحتی به جواب می رسیم!

به این ترتیب برای بدست آوردن جواب، احتیاجی به محاسبه ارزش تک تک اشیاء وجود ندارد اگرچه قیمت هر یک از این اشیاء عتیقه هم به شرح زیر است:

خمره: ۱۲۰ میلیون

آباژور: ۶۰ میلیون

شمعدان: ۷۰ میلیون

ساعت: ۸۰ میلیون

تست هوش تصویری پیدا کردن قیمت عتیقه های گران قیمت