شعر طنز و بسیار خنده دار برای خانم های متاهل
شعر طنز و بسیار خنده دار برای خانم های متاهل

شعر طنز | شعر طنز زن متاهل | اشعار طنز و خنده دار باز شوهر بی بهانه با ادایی کودکانه هیکل چون استوانه میکند غر غر به خانه یادم آید روز اول گردنش کج, دست و پا شل پیش بابا موش می شد سرخیش تا گوش می شد دختری افتاده بودم مهربان و ساده بودم […]

شعر طنز | شعر طنز زن متاهل | اشعار طنز و خنده دار

شعر طنز خنده دار برای خانم ها,شعر طنز باحال زنانه,شعر طنز زن متاهل

شعر طنز زن متاهل

باز شوهر بی بهانه

با ادایی کودکانه

شعر طنز زن متاهل

هیکل چون استوانه

میکند غر غر به خانه

شعر طنز زن متاهل

یادم آید روز اول

گردنش کج, دست و پا شل

شعر طنز زن متاهل

پیش بابا موش می شد

سرخیش تا گوش می شد

شعر طنز زن متاهل

دختری افتاده بودم

مهربان و ساده بودم

شعر طنز زن متاهل

نرم و نازک

شاد و چابک

شعر طنز زن متاهل

چشمهایم همچو آهو

عطر موهایم چو شب بو

شعر طنز زن متاهل

می شنیدم از لب او

حرفهایی همچو جادو

شعر طنز زن متاهل

من غلام خانه زادت

جان دهم هر دم به یادت

شعر طنز زن متاهل

گر نیایی خانه ی من

می گریزد روحم از تن

شعر طنز زن متاهل

بعد از آن گفتار زیبا

خام گشتم من همانجا

شعر طنز زن متاهل

شد به پا جشن عروسی

کیک و شام و دیده بوسی

شعر طنز زن متاهل

بعد از آن دیگر ندیدم

هرگز آن اوقات بی غم

شعر طنز زن متاهل

قسمتم یک مرد جانی

اندکی لوس و روانی

شعر طنز زن متاهل

بشنو از من جان خواهر

هر که کرد این دوره شوهر

شعر طنز زن متاهل

خاک بر سر گشت و حیرانپ

شد پشیمان ، شد پشیمان ، شد پشیمان

شعر طنز زن متاهل

شعر طنز و بسیار خنده دار برای خانم های متاهل