عکس های عجیب از چشمان خون آشامی که دریا به این خانم هدیه داد
عکس های عجیب از چشمان خون آشامی که دریا به این خانم هدیه داد

عکس های عجیب از چشمان خون آشامی که دریا به این خانم هدیه داد به گزارش نمکستان این خانم چند روز قلب از عروسی اش تصمیم می گیرد چند عکس در زیر دریا بیندازد اما برای اینکه تصاویر زیباتر بیفتند از عینک و تجهیزات شنا استفاده نکرد. همین امر باعث شد تا نمک دریا و […]

عکس های عجیب از چشمان خون آشامی که دریا به این خانم هدیه داد

چشمان خون آشامی,زن خون آشام,خون آشام شدن یک زن در دریا

چشمان خون آشامی

به گزارش نمکستان این خانم چند روز قلب از عروسی اش تصمیم می گیرد چند عکس در زیر دریا بیندازد اما برای اینکه تصاویر زیباتر بیفتند از عینک و تجهیزات شنا استفاده نکرد.

نمکستان , سایت نمکستان , https://namakstan.net

چشمان خون آشامی,زن خون آشام,خون آشام شدن یک زن در دریا

چشمان خون آشامی

همین امر باعث شد تا نمک دریا و فشار زیر آب چشمان او رو به این شکل در بیاورد. البته پزشکان به او قول داده اند بعد مدتی استراحت و شستشوی مداوم چشم ها با مایع شستشوی چشم آنها به حالت قبل خواهند بازگشت.

نمکستان , سایت نمکستان , https://namakstan.net

عکس های عجیب از چشمان خون آشامی که دریا به این خانم هدیه داد