کاهش وزن 70 کیلویی خانم 26 ساله
کاهش وزن 70 کیلویی خانم 26 ساله

کم کردن 70 کیلو در سن 26 سالگی خانم کریستینا استگز 26 سال دارد و تا به حال سه فرزند به دنیا اورده است . او در حال حاضر شهرت بسیار در شبکه های اجتماعی برای خود به دست آورده است البته زحمات زیادی هم برای این شهرت کشیده است که قابل تقدیر است . […]

کم کردن 70 کیلو در سن 26 سالگی

کاهش وزن 70 کیلویی خانم 26 ساله

خانم کریستینا استگز 26 سال دارد و تا به حال سه فرزند به دنیا اورده است . او در حال حاضر شهرت بسیار در شبکه های اجتماعی برای خود به دست آورده است البته زحمات زیادی هم برای این شهرت کشیده است که قابل تقدیر است .

کاهش وزن 70 کیلویی خانم 26 ساله

او توانسته کاهش وزنی باور نکردنی داشته باشد . او توانسته 70 کیلو از وزنش که اکثرا چربی های اضافی بوده را کاهش دهد که واقعا کار خیلی سختیست

کاهش وزن 70 کیلویی خانم 26 ساله