ترتیب ماه های میلادی و معادل ماه های میلادی در تقویم شمسی
ترتیب ماه های میلادی و معادل ماه های میلادی در تقویم شمسی
برای این مطلب ترتیب ماه های میلادی را به همراه معادل آنها در تقویم هجری شمسی را اماده کرده ایم که در ادامه می توانید مشاهده نمایید.

نمکستان: ترتیب ماه های میلادی و معادل ماه های میلادی در تقویم شمسی را از نمکستان دریافت نمایید. برای این مطلب ترتیب ماه های میلادی را به همراه معادل آنها در تقویم هجری شمسی را اماده کرده ایم که در ادامه می توانید مشاهده نمایید.

همچنین ببینید: فال روزانه برای ۱۲ ماه سال ///  تبدیل تاریخ میلادی به شمسی

ترتیب ماه های میلادی , معادل ماه های میلادی , ماه های میلادی

ترتیب ماه های میلادی

ماه های میلادی

ماه اول میلادی ماه ژانویه

ماه اول از ماه های میلادی ژانویه است که به انگلیسی ( January ) و به فارسی ( جَنیوری ) تلفظ می شود. این ماه ۳۱ روز است و معادل آن در تقویم فارسی از ۱۱ دی ماه تا ۱۱ بهمن می باشد.

ماه های میلادی

ماه دوم میلادی ماه فوریه

ماه دوم از ماه های میلادی فوریه است که به انگلیسی ( February ) و به فارسی ( فِبروری ) تلفظ می شود. این ماه ۲۸ یا ۲۹ روز است و معادل آن در تقویم فارسی از ۱۲ بهمن ماه تا ۹ اسفند ماه می باشد.

ماه های میلادی

ماه سوم میلادی ماه مارس

ماه سوم از ماه های میلادی مارس است که به انگلیسی ( March ) و به فارسی ( مارچ ) تلفظ می شود. این ماه ۳۱ روز است و معادل آن در تقویم فارسی از ۱۰ اسفند ماه تا ۱۰ فروردین ماه می باشد.

ماه های میلادی

ماه چهارم میلادی ماه آوریل

ماه چهارم از ماه های میلادی آوریل است که به انگلیسی ( April ) و به فارسی ( آپریل ) تلفظ می شود. این ماه ۳۰ روز است و معادل آن در تقویم فارسی از ۱۱ فروردین ماه تا ۱۰ اردیبهشت ماه می باشد.

ماه های میلادی

ماه پنجم میلادی ماه مه

ماه پنجم از ماه های میلادی مه است که به انگلیسی ( May ) و به فارسی ( مِی ) تلفظ می شود. این ماه ۳۱ روز است و معادل آن در تقویم فارسی از ۱۱ اردیبهشت ماه تا ۱۰ خرداد ماه می باشد.

ماه های میلادی

ماه ششم میلادی ماه ژوئن

ماه ششم از ماه های میلادی ژوئن است که به انگلیسی ( June ) و به فارسی ( جون ) تلفظ می شود. این ماه ۳۰ روز است و معادل آن در تقویم فارسی از ۱۱ خرداد ماه تا ۹ تیر ماه می باشد.

ماه های میلادی

ماه هفتم میلادی ماه ژوئیه

ماه هفتم از ماه های میلادی ژوئیه است که به انگلیسی ( July ) و به فارسی ( جولای ) تلفظ می شود. این ماه ۳۱ روز است و معادل آن در تقویم فارسی از ۱۰ تیر ماه تا ۱۰ مرداد ماه می باشد.

ماه های میلادی

ماه هشتم میلادی ماه اوت

ماه هشتم از ماه های میلادی اوت است که به انگلیسی ( August ) و به فارسی ( آگِست یا آگوست ) تلفظ می شود. این ماه ۳۱ روز است و معادل آن در تقویم فارسی از ۱۱ مرداد ماه تا ۹ شهریور ماه می باشد.

ماه های میلادی

ماه نهم میلادی ماه سپتامبر

ماه نهم از ماه های میلادی سپتامبر است که به انگلیسی ( September ) و به فارسی ( سِپتِمبر ) تلفظ می شود. این ماه ۳۰ روز است و معادل آن در تقویم فارسی از ۱۰ شهریور ماه تا ۸ مهر ماه می باشد.

ماه های میلادی

ماه دهم میلادی ماه اکتبر

ماه دهم از ماه های میلادی اکتبر است که به انگلیسی ( October ) و به فارسی ( آکتُبر یا اکتُبر ) تلفظ می شود. این ماه ۳۱ روز است و معادل آن در تقویم فارسی از ۹ مهر ماه تا ۱۰ آبان ماه می باشد.

ماه های میلادی

ماه یازدهم میلادی ماه نوامبر

ماه یازدهم از ماه های میلادی نوامبر است که به انگلیسی ( November ) و به فارسی ( نوِمبر ) تلفظ می شود. این ماه ۳۰ روز است و معادل آن در تقویم فارسی از ۱۱ آبان ماه تا ۹ آذر ماه می باشد.

ماه های میلادی

ماه دواردهم میلادی ماه دسامبر

ماه دوازدهم از ماه های میلادی دسامبر است که به انگلیسی ( December ) و به فارسی ( دسِمبر ) تلفظ می شود. این ماه ۳۱ روز است و معادل آن در تقویم فارسی از ۱۰ آذر ماه تا ۱۰ دی ماه می باشد.

ترتیب ماه های میلادی و معادل ماه های میلادی در تقویم شمسی