اس ام اس روز نوجوان سری ۷
اس ام اس روز نوجوان سری ۷

اس ام اس روز نوجوان Teen Day SMS تو به جمع گرم ساقه های سبز و نوجوان پیوسته ای و این سرآغاز شاد و شیرین جست وجوگری توست اس ام اس روز نوجوان Teen Day SMS امروزهستی پیر و کهن احساس می کند که به مرز بلوغ خویش دوباره نزدیک می شود هم آهنگ با […]

اس ام اس روز نوجوان

اس ام اس روز نوجوان

Teen Day SMS

تو به جمع گرم ساقه های سبز و نوجوان پیوسته ای

و این سرآغاز شاد و شیرین جست وجوگری توست

اس ام اس روز نوجوان

Teen Day SMS

امروزهستی پیر و کهن احساس می کند که

به مرز بلوغ خویش دوباره نزدیک می شود

هم آهنگ با تو!

اس ام اس روز نوجوان

Teen Day SMS

خنده های تو

در ذهن این دوران سپرده می شود تا سال ها بعد

به بازخوانی خوش خاطرات بنشینی

نوجوان روزت مبارک

اس ام اس روز نوجوان

Teen Day SMS

امروز روز توست

روزی که ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست در دست هم

جشن رشد را به زمین تبریک می گویند

اس ام اس روز نوجوان

Teen Day SMS

بگذار آسان و بی کاستی

شعله های کوچک اندیشه و احساس در تو شکوفا شود

اس ام اس روز نوجوان

Teen Day SMS

قدر لحظه های تو را چه کسی می داند

جز تو که در جست وجوی نردبانی محکم

گستره زمین را کوچک می بینی و پروازی بلند

حتی بی بال و پر را در سر داری؟

اس ام اس روز نوجوان

Teen Day SMS

آرزوهای دور و دراز توست که

به تکه تکه این دنیای بزرگ امید و جنبش می بخشد

پس تنفس کن هوای زندگی و شور و سازندگی را

اس ام اس روز نوجوان

Teen Day SMS

بعضی وقت ها آدم هر چقدر هم که لجباز باشه

بزور مجبور میشه کاری رو که دوست نداره انجام بده

مثل رفتن به مدرسه…!

اس ام اس روز نوجوان

Teen Day SMS

تو به جمع گرم ساقه های سبز و نوجوان پیوسته ای و این

سرآغاز شاد و شیرین جست وجوگری توست

اس ام اس روز نوجوان