پسری با پاهای اردک + عکس ها
پسری با پاهای اردک + عکس ها

پسری با پاهای اردک + عکس ها اسم این پسربچه سیران کلسو است او بر اثر بیماری نادر پاهایش را از زانو از دست داد و بجای پای مصنوعی ترجیح داد پای اردکی نصب کند او همیشه در آب است و از بازی و آموزش دلفین ها لذت می برد بعد از گذشت مدتی از […]

پسری با پاهای اردک + عکس ها

پسر پا اردکی , پسری با پاهای اردکی , پسر بچه اردک

اسم این پسربچه سیران کلسو است او بر اثر بیماری نادر پاهایش را از زانو از دست داد

و بجای پای مصنوعی ترجیح داد پای اردکی نصب کند

پسر پا اردکی , پسری با پاهای اردکی , پسر بچه اردک

او همیشه در آب است و از بازی و آموزش دلفین ها لذت می برد

پسر پا اردکی , پسری با پاهای اردکی , پسر بچه اردک

بعد از گذشت مدتی از نصب پاهای اردکی مردم شهر او پسر پا اردکی صدا می کنن

و او نیز از نامش لذت می برد

پسری با پاهای اردک + عکس ها