باغچه ای بدون نیاز به آب + عکس ها دیوید لاتیمر یکی از باغچه های درون شیشه ای را در سال 1960 برای خود درست کرده است و از آن زمان تا به حال تنها یکبار در سال 1972 به آن آب داده است ولی همیشه سبز و زیبا بوده است گیاهان درون این شیشه […]

باغچه ای بدون نیاز به آب + عکس ها

دیوید لاتیمر یکی از باغچه های درون شیشه ای را در سال 1960 برای خود درست کرده است

و از آن زمان تا به حال تنها یکبار در سال 1972 به آن آب داده است ولی همیشه سبز و زیبا بوده است

باغچه ای بدون نیاز به آب + عکس ها

باغچه ای بدون نیاز به آب + عکس ها

گیاهان درون این شیشه دچار یک حالت چرخشی آب شده اند به طوری که 42 سال است

باغچه ای بدون نیاز به آب + عکس ها

باغچه ای بدون نیاز به آب + عکس ها

آب درون خاک از ریشه ها جذب شده و به برگ ها می رسد سپس تبخیر شده

و باز هم درون شیشه به خاک ها می رسد تا زندگی اش چریان داشته باشد.

باغچه ای بدون نیاز به آب + عکس ها