بسم الله الرحمن الرحیم

مجله اینترنتی نمکستان در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۱ به طور رسمی فعالیت خود را آغاز نمود.