زیر دریایی وسط خیابان بالا آمد + عکس ها
زیر دریایی وسط خیابان بالا آمد + عکس ها
با دگرگون شدن آسفالت یکی از خیابان های شهر میلان یک زیر زیردریای غول پیکر ظاهر شد...

عکس زیردریایی,عکس زیر دریایی ایران,عکسهای زیر دریایی

عکس زیردریایی,عکس زیر دریایی ایران,عکسهای زیر دریایی

عکس زیردریایی,عکس زیر دریایی ایران,عکسهای زیر دریایی

با دگرگون شدن آسفالت یکی از خیابان های شهر میلان یک زیر زیردریای غول پیکر ظاهر شد

عکس زیردریایی,عکس زیر دریایی ایران,عکسهای زیر دریایی

گفتنیست این زیر دریایی راه خود را گم کرده و به همین دلیلی نتوانسته در مسیر درستی به سطح آب بیاید

عکس زیردریایی,عکس زیر دریایی ایران,عکسهای زیر دریایی

این حادثه یک روز سوژه بیمه ها بود برای مجاب کردن شهروندان ایتالیاییی به استفاده از بیمه های انها