جملات فلسفی و زیبا از آبراهام لینکلن
جملات فلسفی و زیبا از آبراهام لینکلن

جملات فلسفی و زیبا از آبراهام لینکلن جملات فلسفی و زیبای آبراهام لینکلن همه مردم از تعارف خوششان می آید جملات فلسفی و زیبای آبراهام لینکلن هرکس برای دفاع از حقش برخواست ،تو هم برخیز اگر بنشینی ،حق را تنها رهاکرده ای نه بپاخواسته را جملات فلسفی و زیبای آبراهام لینکلن به این نکته پی […]

جملات فلسفی و زیبا از آبراهام لینکلن

سخنان آبراهام لینکلن , جملات آبراهام لینکلن , سخنان فلسفی آبراهام لینکلن , جملات زیبا و قصار آبراهام لینکلن

جملات فلسفی و زیبای آبراهام لینکلن

همه مردم از تعارف خوششان می آید

جملات فلسفی و زیبای آبراهام لینکلن

هرکس برای دفاع از حقش برخواست ،تو هم برخیز

اگر بنشینی ،حق را تنها رهاکرده ای نه بپاخواسته را

جملات فلسفی و زیبای آبراهام لینکلن

به این نکته پی برده ام که بیشتر مردم آنقدر شاد هستند

که ذهن شان را نیز وادار می سازند این گونه باشد

جملات فلسفی و زیبای آبراهام لینکلن

آزادی یعنی اینکه می خواهم نه برده باشم و نه برده دار

جملات فلسفی و زیبای آبراهام لینکلن

من دیده ام که درجه سعادت اشخاص بستگی به اراده و میل خود آنها دارد

جملات فلسفی و زیبای آبراهام لینکلن

مرد بی شهامت کسی است که در جایی که باید اعتراف کند، خاموش بنشیند.

جملات فلسفی و زیبای آبراهام لینکلن

اگر نمی خواهی در حق تو داوری شود، درباره دیگران داوری نکن.

جملات فلسفی و زیبای آبراهام لینکلن

ازدواج نه بهشت است و نه جهنم، تنها یک برزخ است.

جملات فلسفی و زیبای آبراهام لینکلن

زمین خوردن، شکست خوردن نیست

از زمین بلند نشدن، شکست خوردن است.

جملات فلسفی و زیبای آبراهام لینکلن

همانطور که مایل نیستم بنده کسی باشم

حاضر نیستم آقای کسی باشم

کسانی که مخالف آزادی دیگرانند، خود لیاقت آزادی را ندارند.

جملات فلسفی و زیبای آبراهام لینکلن

کشتن گنجشک ها، کرکس ها را ادب نمی کند.

جملات فلسفی و زیبای آبراهام لینکلن

لبخند، بیش از چند لحظه دوام ندارد، اما خاطره ی آن جاودانی است.

جملات فلسفی و زیبای آبراهام لینکلن

هرگاه بتوانیم بعد از شکست لبخند بزنیم شجاع هستیم

جملات فلسفی و زیبای آبراهام لینکلن

رنج و غصه را برای خودت بپذیر و رفاه و آسایش را برای همه .

جملات فلسفی و زیبای آبراهام لینکلن

پدرم به من کار کردن را آموخت، نه عشق و علاقه به کار را.

همچنین بخوانید:  مجموعه اس ام اس های فلسفی و زیبا

جملات فلسفی و زیبای آبراهام لینکلن

من مایلم امور دولت را به نحوی اداره کنم که

اگر در پایان فرمانروایی خود همه دوستانم را از دست دادم

دست کم یکی از دوستانم باقی بماند و آن ، وجدان و قلب من است.

جملات فلسفی و زیبای آبراهام لینکلن

به همه اعتماد داشتن خطرناک است

به هیچ کس اعتماد نداشتن خطرناکترین است

جملات فلسفی و زیبای آبراهام لینکلن

گامهای من رو به جلو همواره آرام بوده اند

این را خودم می دانم، اما هرگز هیچ گامی را رو به عقب برنداشته ام

جملات فلسفی و زیبای آبراهام لینکلن

کسی که “امروز” از “دیروز” آگاهتر نباشد، انسان خردمندی نیست.

جملات فلسفی و زیبا از آبراهام لینکلن