آرشیو سخنان و جملات فلسفی آلبر كامو
آرشیو سخنان و جملات فلسفی آلبر كامو

آرشیو سخنان و جملات فلسفی آلبر كامو «« سخنان و جملات فلسفی آلبر كامو »» به آنچه که ما را با برخی از انسان ها وابسته میکند نام عشق ندهیم «« سخنان و جملات فلسفی آلبر كامو »» بشر تنها آفريده اي است كه نمي خواهد آن باشد كه هست. «« سخنان و جملات فلسفی […]

آرشیو سخنان و جملات فلسفی آلبر كامو

سخنان آلبر كامو , جملات قصار آلبر كامو , جمله های فلسفی آلبر كامو , آرشیو سخنان و جملات فلسفی آلبر كامو

«« سخنان و جملات فلسفی آلبر كامو »»

به آنچه که ما را با برخی از انسان ها وابسته میکند نام عشق ندهیم

«« سخنان و جملات فلسفی آلبر كامو »»

بشر تنها آفريده اي است كه نمي خواهد آن باشد كه هست.

«« سخنان و جملات فلسفی آلبر كامو »»

هيچكس مجبور نيست انسان بزرگي باشد

تنها ، انسان بودن كافي است

«« سخنان و جملات فلسفی آلبر كامو »»

اس ام اس فلسفی

کدام یک را ترجیح می‌دهی :

آنکه نان‌ات می‌دهد و آزادی‌ات می‌گیرد

یا آنکه نان‌ات می‌بُرد و آزادی‌ات می‌دهد؟

«« سخنان و جملات فلسفی آلبر كامو »»

آزاديخواه و دموكرات كسي ست كه امكان اينكه حق با رقيبش باشد را مي پذيرد

پس به رقيبش اجازه مي دهد افكارخودش را بيان كند

و مي پذيرد كه به دلايل رقيبش بينديشد

«« سخنان و جملات فلسفی آلبر كامو »»

زماني كه پول حاكم باشد ، عدالت و آزادي وجود نخواهد داشت.

«« سخنان و جملات فلسفی آلبر كامو »»

آزادی چیزی نیست مگر مجال بهتر شدن

«« سخنان و جملات فلسفی آلبر كامو »»

در جهانی که ناگهان از هر خیال واهی و از هر نوری محروم شده است

انسان احساس می کند که بیگانه است

در این تبعید دست آویز و امکان برگشتی نیست

چون از یادگار زمانهای گذشته و یا از امید ارض موعود هم محروم شده است

«« سخنان و جملات فلسفی آلبر كامو »»

فردا و دیروزباهم دست به یکی کرده

دیروز با خاطراتش مرا فریب داد

فردا با وعده هایش مرا خواب کرد

وقتی چشم گشودم امروز گذشته بود

«« سخنان و جملات فلسفی آلبر كامو »»

همهٔ انسانها به طور یکسان محکوم‌اند که روزی بمیرند

ایستاده مردن بهتر از زانو زده زیستن است

آرشیو سخنان و جملات فلسفی آلبر كامو