گزارش تصویری پریدن جوان آتش گرفته از روی یک برج بلند
گزارش تصویری پریدن جوان آتش گرفته از روی یک برج بلند

گزارش تصویری پریدن جوان آتش گرفته از روی یک برج بلند الکساندر چرنیکو اهل روسیه است که به انجام ورزش‌های مهیج که آدرنالین خون را بالا می‌برد ، علاقه شدیدی دارد. او در یک اقدام ناد ر، خودش را آتش زد و از طبقه نهم یک ساختمان به پایین پرتاب کرد. یکی از نکات جالب […]

گزارش تصویری پریدن جوان آتش گرفته از روی یک برج بلند

پرش از ساختمان , پریدن از روی برج , الکساندر چرنیکو , آتش زدن خود و پریدن از برج

الکساندر چرنیکو اهل روسیه است که به انجام ورزش‌های مهیج که آدرنالین خون را بالا می‌برد ، علاقه شدیدی دارد.

پرش از ساختمان , پریدن از روی برج , الکساندر چرنیکو , آتش زدن خود و پریدن از برج

او در یک اقدام ناد ر، خودش را آتش زد و از طبقه نهم یک ساختمان به پایین پرتاب کرد.

پرش از ساختمان , پریدن از روی برج , الکساندر چرنیکو , آتش زدن خود و پریدن از برج

یکی از نکات جالب در این اقدام، این بود که هیچ شخصی در پایین ساختمان برای نجات او اقدام نکرد و او با پرش به داخل برف جان سالم به در برد.

پرش از ساختمان , پریدن از روی برج , الکساندر چرنیکو , آتش زدن خود و پریدن از برج

عکس های حرکت جدید الکساندر چرنیکو ، پرش با بدن اتش گرفته از بالای ساختمان

پرش از ساختمان , پریدن از روی برج , الکساندر چرنیکو , آتش زدن خود و پریدن از برج

عکس های حرکت جدید الکساندر چرنیکو ، پرش با بدن اتش گرفته از بالای ساختمان

عکس , عکس های خفن , عکس خفن

گزارش تصویری پریدن جوان آتش گرفته از روی یک برج بلند