سخنان فلسفی استاد علی نوشادی شبستری اس ام اس فلسفی sms falsafi • کسانی که از روی ظاهر شخصیت افراد را تعیین می کنند حماقت خود را تبیین می کنند. • اس ام اس فلسفی sms falsafi • نادانی ام در این است که زبانم همیشه در رقص است و گوش هایم درمکث. • اس […]

سخنان فلسفی استاد علی نوشادی شبستری

سخنان علی نوشادی شبستری , جملات فلسفی علی نوشادی شبستری , اشعار علی نوشادی شبستری

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

کسانی که از روی ظاهر شخصیت افراد را تعیین می کنند

حماقت خود را تبیین می کنند.

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

نادانی ام در این است که

زبانم همیشه در رقص است و گوش هایم درمکث.

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

از تنگی دل ماست که

کسی دلتنگ ما نیست.

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

عشق

اشک درمی آورد وشوق می آفریند

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

باز اگر پرهای من پر پر شود

پرواز را می خوانمش.

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

الهی درود بر آن رودی که

سرود عشقش به دریای لطف تو جاریست.

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

فرصت ها را درک کنیم ترک نکنیم.

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

عشق،محبت و دوستی را تحصیل کنیم تحمیل نکنیم !

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

بنازم برآن ماه که در چاه هم همچنان می تابد.

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

تیمم ماهی، تباهی است.

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

عاشق کاغذ سیاهم با نکته های سفید!

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

اعدادی که به صفر پشت پا نمی زنند بزرگ می شوند.

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

چرا چشم دیدن بعضی ها را نداریم مگر نامحرمند؟

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

سنگ قبر انسان های سنگدل عاشق تنهایی است.

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

من در سر شور دارم و او شوره سر.

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

اگر زبان آتش را باز کنیم زبانه می کشد!

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

صدای قلبم نمی گذارد صدای پایت را بشنوم.

همچنین بخوانید:  مجموعه اس ام اس های فلسفی شنیدنی

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

وقتی خورشید از پیله در آمد فیتیله زندگی را روشن کرد.

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

اشک گل ها شبنمی است.

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

سقوط آبشاری، شرافتمند تر از ثبات مردابی است.

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

خود نمایی شگرد موجودات میکروسکوپی است .

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

تشکر از حامد عزیز بابت ارسال این مطلب

سخنان فلسفی استاد علی نوشادی شبستری