تمساح در حال خوردن یک تمساح دیگر + عکس ها تمساح ها موجودات عجیبی هستند که ظاهری بی رحم دارند . البته فقط ظاهر نیست چون واقعا باطن بی رحمی هم دارند و می توانند هم نوع خود را بخورند . در یکی از آخرین حوادث طبیعی که عکس برداری شده است یک کروکودیل 5 […]

تمساح در حال خوردن یک تمساح دیگر + عکس ها

تمساح ها موجودات عجیبی هستند که ظاهری بی رحم دارند . البته فقط ظاهر نیست چون واقعا باطن بی رحمی هم دارند و می توانند هم نوع خود را بخورند .

شکار تمساح

شکار تمساح

در یکی از آخرین حوادث طبیعی که عکس برداری شده است یک کروکودیل 5 متری به یک کروکودیل 3 متری حمله می کند و او را می بلعد که در عکس های این پست می توانید مشاهده فرمایید

تمساح در حال خوردن یک تمساح دیگر

تمساح در حال خوردن یک تمساح دیگر

تمساح در حال خوردن یک تمساح دیگر + عکس ها