عکسهای آرمین تشکری ، همسرش ونوس عادلی و پسرش کارن
عکسهای آرمین تشکری ، همسرش ونوس عادلی و پسرش کارن

عکسهای آرمین تشکری ، همسرش ونوس عادلی و پسرش کارن نمکستان » عکس های آرمین تشکری ، همسرش ونوس عادلی و پسرش کارن ، در ادامه این تصاویر را مشاهده نمایید همسر آرمین تشکری با انتشار این تصویر نوشت : مادری من یه حس نابه. یه حس عجیب تو دنیای واقعی. یه نقطه سر خط. […]

عکسهای آرمین تشکری ، همسرش ونوس عادلی و پسرش کارن

عکس آرمین تشکری ، همسرش ونوس عادلی و پسرش کارن

نمکستان » عکس های آرمین تشکری ، همسرش ونوس عادلی و پسرش کارن ، در ادامه این تصاویر را مشاهده نمایید

آرمین تشکری و همسرش,عکس ارمین تشکری و همسرش,عکس ارمین تشکری باهمسرش,عکس ارمین تشکری و زنش,عکس آرمین تشکری وزنش,عکس های آرمین تشکری و همسرش,عکس های آرمین تشکری باهمسرش

همسر آرمین تشکری با انتشار این تصویر نوشت : مادری من یه حس نابه. یه حس عجیب تو دنیای واقعی. یه نقطه سر خط. یه شروع نو. یه اب گوارا. مادری من قاعدتا حس نیست… یه ایمانه…یه نیرو …یه کشش… پسرم:مادرانه هایم فدای دونه دونه مویرگ های بدنت سپاسگذارم از خدایی که تورو به من داد و برای من زندگی رو معنا کرد همیشه در پناه خدا باشی عزیز تر از جانم

آرمین تشکری و همسرش,عکس ارمین تشکری و همسرش,عکس ارمین تشکری باهمسرش,عکس ارمین تشکری و زنش,عکس آرمین تشکری وزنش,عکس های آرمین تشکری و همسرش,عکس های آرمین تشکری باهمسرش

عکس های آرمین تشکری ، همسرش ونوس عادلی و پسرش کارن