جملات آرتور شوپنهاور Arthur Schopenhauer sentences وظیفه هنر تجلی ایده هاست جملات آرتور شوپنهاور Arthur Schopenhauer sentences به من بگو قبل از آمدن به این دنیا کجا بودی؟ تا بگویم بعد از مرگ کجا می‌روی جملات آرتور شوپنهاور Arthur Schopenhauer sentences ایده ها الگوهای ازلی ای هستند که در قلمرو ذاتها یا هستی های حقیقی […]

جملات آرتور شوپنهاور

جملات آرتور شوپنهاور

جملات آرتور شوپنهاور

Arthur Schopenhauer sentences

وظیفه هنر تجلی ایده هاست

جملات آرتور شوپنهاور

Arthur Schopenhauer sentences

به من بگو قبل از آمدن به این دنیا کجا بودی؟

تا بگویم بعد از مرگ کجا می‌روی

جملات آرتور شوپنهاور

Arthur Schopenhauer sentences

ایده ها الگوهای ازلی ای هستند که در قلمرو ذاتها یا هستی های حقیقی وجود دارند

که آدمیان تنها هنگامی که خود را از توجه به جزئیات

در اینجا و اکنون (مکان و زمان) فارغ سازند وارد آن قلمرو می شوند

جملات آرتور شوپنهاور

Arthur Schopenhauer sentences

نگهداری دم ماهی و دل زن از مشکلات است

جملات آرتور شوپنهاور

Arthur Schopenhauer sentences

جمع مال ، تحصیل کامیابی ، کسب دانش و شهرت ، هیچکدام با تندرستی برابری نمی کند

برای حفظ تندرستی باید از هر چیز که برای تندرستی مضر است پرهیز کرد

مخصوصاً از شهوت روانی

جملات آرتور شوپنهاور

Arthur Schopenhauer sentences

زبان ارزشمندترین میراث یک ملت است

جملات آرتور شوپنهاور

Arthur Schopenhauer sentences

اگر ما چیزی را می خواهیم برای آن نیست که دلیلی بر آن پیدا کرده ایم

بلکه چون آن را می خواهیم برایش دلیل پیدا می کنیم

جملات آرتور شوپنهاور

Arthur Schopenhauer sentences

ایده های ازلی دریافته از تامل ناب هستند و مایه اساسی و ابدی تمام پدیده های جهان را بازگو می کنند

این ایده ها متناسب با ماده ای که واسطه بازگویی آنها هستند ، جامه نقاشی ، شعر، مجسمه سازی یا موسیقی می پوشند

تنها سرچشمه هنر معرفت بر ایده هاست و تنها هدف آن انتقال این معرفت است

جملات آرتور شوپنهاور

Arthur Schopenhauer sentences

اراده از آن مرد کور نیرومندی است که

بر دوش خود مرد شل بینایی را می برد تا او را رهبری کند

جملات آرتور شوپنهاور

Arthur Schopenhauer sentences

اولین درسی که والدین باید به فرزندان خود بیاموزند، صداقت است

جملات آرتور شوپنهاور

Arthur Schopenhauer sentences

عشق و عاشقی هر چند لطیف و پر احساس ابراز گردد

همچنین بخوانید:  جملات فلسفی بزرگان و دانشمندان

باز هم ریشه در شهوت دارد

جملات آرتور شوپنهاور

Arthur Schopenhauer sentences