اصغر فرهادی در حال خون دادن برای مردم غزه اصغر فرهادی کارگردان خوبی که با ساخت یک فیلم سینمایی خوب تمام جهان را حیرت زده کرد و جوایز زیادی به دست اورد . این بار کاری زیباتر از ساخت آن فیلم انجام داده است و با دادن خون خود برای مردم مظلوم و بی دفاع […]

اصغر فرهادی در حال خون دادن برای مردم غزه

اصغر فرهادی کارگردان خوبی که با ساخت یک فیلم سینمایی خوب تمام جهان را حیرت زده کرد و جوایز زیادی به دست اورد . این بار کاری زیباتر از ساخت آن فیلم انجام داده است و با دادن خون خود برای مردم مظلوم و بی دفاع غزه به یاری اینشان رفته است . در ادامه می توانید عکس های این هنرمند را در حال خون دادن مشاهده فرمایید

عکس اصغر فرهادی در صف خون دادن برای مردم بی دفاع غزه

عکس اصغر فرهادی در صف خون دادن برای مردم بی دفاع غزه

عکس اصغر فرهادی در صف خون دادن برای مردم بی دفاع غزه

کارگردان فیلم جدایی نادر از سیمین در حال خون دادن برای مردم فلسطین

کارگردان فیلم جدایی نادر از سیمین در حال خون دادن برای مردم فلسطین

کارگردان فیلم جدایی نادر از سیمین در حال خون دادن برای مردم فلسطین

اصغر فرهادی در حال خون دادن برای مردم غزه