داستان و ریشه ضرب المثل پاشنه آشیل
داستان و ریشه ضرب المثل پاشنه آشیل

داستان و ریشه ضرب المثل پاشنه آشیل آشیل یا اخیلوس فرزند پله پادشاه میرمیدون‌ها مشهورترین قهرمان افسانه‌ای یونان است که نامش با آثار هومر عجین شده است. طبق بعضی روایات مادرش تتیس پس از تولد او با دو انگشت خود قوزک پایش را گرفت و وارونه در شط افسانه‌ای ستیکس فرو برد و بیرون کشید […]

داستان و ریشه ضرب المثل پاشنه آشیل

داستان و ریشه ضرب المثل پاشنه آشیل

آشیل یا اخیلوس فرزند پله پادشاه میرمیدون‌ها مشهورترین قهرمان افسانه‌ای یونان است که نامش با آثار هومر عجین شده است.

طبق بعضی روایات مادرش تتیس پس از تولد او با دو انگشت خود قوزک پایش را گرفت و وارونه در شط افسانه‌ای ستیکس فرو برد و بیرون کشید بدین جهت تمام اعضای بدن آشیل به جز قوزک پایش همه در دست مادر بود رویین گردید

سپاهیان یونان که بدون کمک و یاری آشیل قادر نبودند شهر تروا را فتح کنند از اولیس خواستند تا آشیل را به تروا کشاند و موجب وحشت دشمنان گردد.

دیری نگذشت که حریف دریافت تیر به هیچ جای آشیل کارگر نیست مگر یک جا ، همان قوزک پا یعنی جای دو انگشت مادرش که او را وارونه در آب فرو کرده بود.

یکی از تیراندازان مشهور به نام پاریس یا “آپولون” که نقطه‌ی ضعف حریف را پیدا کرده بود تیر زهر‌آلودی درست بر قوزک پای آشیل زد و کارش را ساخت و این عبارت از آن تاریخ ضرب‌المثل شد.

داستان های ضرب المثل های ایرانی و خارجی

داستان و ریشه ضرب المثل پاشنه آشیل