اولین متن ادبی چاپ شده در روزنامه از بهادر زمانی + عکس
اولین متن ادبی چاپ شده در روزنامه از بهادر زمانی + عکس

اولین متن ادبی چاپ شده در روزنامه از بهادر زمانی + عکس نمکستان » عکس اولین متن ادبی چاپ شده در روزنامه از بهادر زمانی ، در ادامه این تصویر را مشاهده نمایید بهادر زمانی با انتشار این تصویر نوشت : اولین باری که روزنامه، یکی از متون کوتاه ادبی من را چاپ کرد، به […]

اولین متن ادبی چاپ شده در روزنامه از بهادر زمانی + عکس

اولین متن ادبی چاپ شده در روزنامه از بهادر زمانی + عکس

نمکستان » عکس اولین متن ادبی چاپ شده در روزنامه از بهادر زمانی ، در ادامه این تصویر را مشاهده نمایید

بهادر زمانی , بیوگرافی بهادر زمانی , اینستاگرام بهادر زمانی , عکس بهادر زمانی , زندگینامه بهادر زمانی

بهادر زمانی با انتشار این تصویر نوشت :

اولین باری که روزنامه، یکی از متون کوتاه ادبی من را چاپ کرد، به 6 سال پیش (روزنامه ی فرهیختگان) برمیگردد.

دبیر روزنامه با تیتر “شعری از بهادرزمانی”، بخشی از متن را چاپ کرد که در ادامه برای شما نوشته ام…

پلکها را فرو بستم، انگشتهایم را در هم گره زدم،

و کاسه ای را که از تصادف پنجه هایم ساختم، بر سر گذاشتم.

سپس فرمان سکوت دادم بر ارتش وجودم!

خوب گوش کن…

دیگر صدای سر خوردن خون در رگهایم را نمی شنوی…

از زوزه ی باد در سینه ام، خبری نیست…

حتی قلب هم دیگر بر دهل حیات نمی کوبد.

در سکوت، پر شد از آب، پای بوته ی موهایم…

به خواب رفتند سربازهای دو برجک دیده بانی…

و برای اندکی، باری نیانداختم، به قدر وزنم، روی دوش سلولهای کف پایم. و…

اولین متن ادبی چاپ شده در روزنامه از بهادر زمانی + عکس