بهترین دوبیتی های ناب و زیبای بابا طاهر همدانی
بهترین دوبیتی های ناب و زیبای بابا طاهر همدانی

بهترین دوبیتی های ناب و زیبای بابا طاهر همدانی دوبیتی های ناب و زیبای بابا طاهر دل مو غیرته دلبر نگیره بجای جوهری جوهر نگیره دل مو سوته و مهر ته آذر نبی ناسوته آذر در نگیره دوبیتی های ناب و زیبای بابا طاهر نذونم لوت و عریانم که کرده خودم جلاد و بیجونم که […]

بهترین دوبیتی های ناب و زیبای بابا طاهر همدانی

بهترین دوبیتی های ناب و زیبای بابا طاهر همدانی

دوبیتی های ناب و زیبای بابا طاهر

دل مو غیرته دلبر نگیره

بجای جوهری جوهر نگیره

دل مو سوته و مهر ته آذر

نبی ناسوته آذر در نگیره

دوبیتی های ناب و زیبای بابا طاهر

نذونم لوت و عریانم که کرده

خودم جلاد و بیجونم که کرده

بده خنجر که تا سینه کنم چاک

ببینم عشق بر جونم چه کرده

دوبیتی های ناب و زیبای بابا طاهر

دو چشمم را ته خون پالا کنی ته

کلاه عقلم از سر وا کنی ته

اگر لیلی بپرسه حال مجنون

نظر او را سوی صحرا کنی ته

دوبیتی های ناب و زیبای بابا طاهر

مو را نه فکر سودایی نه سودی

نه در دل فکر بهبودی نه بودی

نخواهم جو کنار و چشمه سارون

که هر چشمم هزارون زنده رودی

دوبیتی های ناب و زیبای بابا طاهر

شوم از شام یلدا تیره‌تر بی

درد دلم ز بودردا بتر بی

همه دردا رسن آخر بدرمون

درمان درد ما خود بی اثر بی

دوبیتی های ناب و زیبای بابا طاهر

پی مرگ نکویان گل نرویی

دگر رویی نه رنگش بی نه بویی

ز خود رو هیچ حاصل برنخیزد

بجز بدنامی و بی‌آبرویی

دوبیتی های ناب و زیبای بابا طاهر

به جز این مو ندارم آرزویی

که باشد همدم مو لاله‌رویی

اگر درد دلم واجم به کوهان

دگر در کوهساران گل نرویی

دوبیتی های ناب و زیبای بابا طاهر

دل بی عشق را افسردن اولی

هر که دردی نداره مردن اولی

تنی که نیست ثابت در ره عشق

ذره ذره به آتش سوتن اولی

دوبیتی های ناب و زیبای بابا طاهر

من دل سوته را لایق ندونی

که در دیوان عشاقت بخونی

هزارون بارم از خونی ببو کم

ز تو زیرا که بحر بیکرونی

دوبیتی های ناب و زیبای بابا طاهر

یقینم حاصله که هرزه گردی

ازین گردش که داری برنگردی

همچنین بخوانید:  شعر زیبا حافظ الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها

بروی مو ببستی هر رهی را

بدین عادت که داری کی ته مردی

بهترین دوبیتی های ناب و زیبای بابا طاهر همدانی