دلنوشته های زیبا و متنوع با موضوعات احساسی
دلنوشته های زیبا و متنوع با موضوعات احساسی

دلنوشته های زیبا و متنوع با موضوعات احساسی دل نوشته del neveshteh • به گمانم تو اگر بودی و این فاصله ها کمتر بود آسمان آبی تر ! حالِ من بهتر بود • دل نوشته del neveshteh • ميان همهمه ي اين همه برگ پاييزي تنها تو مانده اي كه از بهار لبريزي • دل […]

دلنوشته های زیبا و متنوع با موضوعات احساسی

دلنوشته های زیبا و متنوع با موضوعات احساسی

دل نوشته

del neveshteh

به گمانم تو اگر بودی و این فاصله ها کمتر بود

آسمان آبی تر ! حالِ من بهتر بود

دل نوشته

del neveshteh

ميان همهمه ي اين همه برگ پاييزي

تنها تو مانده اي كه از بهار لبريزي

دل نوشته

del neveshteh

بهارِ چشم های ترم

دلتنگی هایم را با کدام قایق خیال روانه ی دل دریائیت کنم

تا بدانی چه قدر دلتنگم

دل نوشته

del neveshteh

وطن من یک چوب لباسی ست

که هر روز نبودنت را به آن می آویزم!

روزبه سوهانی‬

دل نوشته

del neveshteh

من طبیبا ز تو بر خویش خبردارترم

که مرا سوز فراق است و تو گویی که تب است

دل نوشته

del neveshteh

ﺳﺒﮏﺗﺮ ﺷﺪﻢ

ﺍﻣﺎ

ﺑﺎﻻ ﻧﺮﻓﺘــﻢ ﺩﯾـﮕﺮ

ﺑﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺩﻭشم ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪ

باﻝﻫﺎیم ﺑﻮﺩ

گلاره جمشيدي‬

دل نوشته

del neveshteh

دوستت دارم …

حتی اگر کل دنیا بگن اشتباهه

دل نوشته

del neveshteh

قدم می زنی

آرام در حوالی صبح

گام بر می داری

نگاه می کنی

کسی در حوالی این زندگی قدم نمی زند انگار …

دل نوشته

del neveshteh

باران ببارد یا نبارد ، فرق دارد ؟

بر گونه هایم نم بیارد ، فرق دارد ؟

من خاطرش را خواستم ، او خاطراتم

بر خاطراتم پا فشارد ، فرق دارد ؟

دل نوشته

del neveshteh

خسته ام کاش کسی حال مرا می فهمید

غیر از این بغض که در راه گلو سد شده است

شده ام مثل مریضی که پس از قطع امید

در پی معجزه ای راهی مشهد شده است

علی صفری‬

دل نوشته

del neveshteh

زمستان است

اگرچه هوا بس ناجوانمردانه سرد است!

ولی دل های ما گرمه گرم است

ب دستم دست یار است و

همچنین بخوانید:  دل نوشته بلند و زیبای نغمه ی عشق

ب دیده گلشن و باغ است!

دل نوشته

del neveshteh

زندگی می گفت

از هر چیز مقداری به جا می ماند!

دانه های قهوه در شیشه ، چند سیگار در پاکت ، و کمی درد در آدمی …

تورگوت اویار‬

دل نوشته

del neveshteh

زندگی

هیچوقت اندازه ی تنم نشد…

حتی وقتی خودم

بُریدم و دوختم…

دل نوشته

del neveshteh

چشم تو جنگل سبزی است در آغوش خزر

آشنایند بـه ایـن منظـره گیـلانی ها…

جواد منفرد‬

دل نوشته

del neveshteh

هر آنچه دوست داشتـــم، برایِ من نماند و رفت

اميـــــدِ آخريـــن اگر ” تويــــی” برای مــــن بمان

حسین منزوی‬

دل نوشته

del neveshteh

دامن شادی چو غم آسان نمی آید بدست

پسته را خون می شود دل ، تا لبی خندان کند

دل نوشته

del neveshteh

جغرافیای توی سرم گیج می خورد

دارم دراز میشوم امشب بدون درد

یلدای تلخ با تو نبودن رسیده است

ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد

مریم حقیقت‬

دل نوشته

del neveshteh

ای وای آن ماهی که او پیوسته بر خشکی فتد

ای وای آن مسّی که او بر کیمیا عاشق نشد

مولانا

دلنوشته های زیبا و متنوع با موضوعات احساسی