سوسک و ملخ خوردن یک معلم + عکس ها
سوسک و ملخ خوردن یک معلم + عکس ها

سوسک و ملخ خوردن یک معلم + عکس ها او می گوید تا بحال هزاران حشره از انواع مختلف را میل کرده ! او یک معلم زبان انگلیسی است و قبول دارد که خوردن ملخ و سوسک جالب نیست از دید دیگران او خودش را اینچنین قانع می کند و می گوید پولدارها خرچنگ و […]

سوسک و ملخ خوردن یک معلم + عکس ها

او می گوید تا بحال هزاران حشره از انواع مختلف را میل کرده !

خوردن سوسک , معلم ملخ خوار , خوردن عقرب کباب شده

او یک معلم زبان انگلیسی است و قبول دارد که خوردن ملخ و سوسک جالب نیست از دید دیگران

خوردن سوسک , معلم ملخ خوار , خوردن عقرب کباب شده

او خودش را اینچنین قانع می کند

و می گوید پولدارها خرچنگ و میگو می خورند و من برای مخالفت با انها سوسک و ملخ می خورم

خوردن سوسک , معلم ملخ خوار , خوردن عقرب کباب شده

البته فقط به سوسک و ملخ ختم نمی شود و حشراتی مثل مگس و عقرب هم از خوردنی های محبوب او هستند

سوسک و ملخ خوردن یک معلم + عکس ها