تبلیغات

خانه » داستان های شیوانا » تعریف مرز برای زندگی شخصی از مجموعه داستان های استاد معرفت شیوانا

تعریف مرز برای زندگی شخصی از مجموعه داستان های استاد معرفت شیوانا

تعریف مرز برای زندگی شخصی از مجموعه داستان های استاد معرفت شیوانا

تعریف مرز برای زندگی شخصی از مجموعه داستان های استاد معرفت شیوانا

زني جوان نزد شيوانا استاد عشق و معرفت آمد و درخواست کمک کرد . شیوانا از زن جوان خواست مشکلش را بیان کند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زن جوان گفت : كه بعد از ازدواج مجبور به زندگي مشترک با خانواده شوهرش شده است و آنها بيش از حد در زندگي او و همسرش دخالت مي كنند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شيوانا پرسيد : آيا تا به حال به سراغ صندوقچه شخصیت كه تو از خانه پدری آورده ای رفته اند؟ زن جوان با تعجب گفت : البته كه نه !!!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

همه حتی همسرم می دانند كه آن صندوقچه متعلق به شخص من است و هر كسي كه به آن نزديك شود با بدترين واكنش ممكن از سوي من رو به رو مي شود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هيچ يک از اعضای خانواده همسرم حتي جرات لمس اين صندوقچه را هم ندارند !!! شيوانا تبسمي كرد و گفت : این طبیعی است !

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اين تقصير خودت است كه مرز تعريفي خودت را فقط به ديوارهاي صندوقچه ات محدود كرده اي! تو اگر اين مرز را تا ديوارهاي اتاق شخصي ات گسترش دهي ديگر هيچ كس جرات نزديك شدن به اتاقت را نخواهد داشت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مطمئن باش دليل اين كه ديگران خود را در ورود و دخالت به حريم تو محق مي دانند اين است كه تو مرزهاي حريم خود را مشخص و واضح برايشان تعريف نكرده اي

تعریف مرز برای زندگی شخصی از مجموعه داستان های استاد معرفت شیوانا

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
( رای)

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند. *

*