اس ام اس ضايع كردن پسرا و دخترا چه فرق می کند وسوسه سیب یا حوا … برای کسی که آدم نیست اس ام اس ضايع كردن پسرا و دخترا زنگ زدند رفتگر محله بود گفت: آقا این عکس رو دیشب توی زباله های شما پیدا کردم عکس تو بود اس ام اس ضايع كردن […]

اس ام اس ضايع كردن پسرا و دخترا

اس ام اس ضايع كردن پسرا و دخترا

اس ام اس ضايع كردن پسرا و دخترا

چه فرق می کند وسوسه سیب یا حوا …

برای کسی که آدم نیست

اس ام اس ضايع كردن پسرا و دخترا

زنگ زدند

رفتگر محله بود

گفت: آقا این عکس رو دیشب توی زباله های شما پیدا کردم

عکس تو بود

اس ام اس ضايع كردن پسرا و دخترا

سیگارت را با او روشن کن

تکلیفت را با من

اس ام اس ضايع كردن پسرا و دخترا

می خواهم گیاه خوار شوم از دستت

بس که مرا خر فرض کردی!

اس ام اس ضايع كردن پسرا و دخترا

جلو کوه داد بزنی محبت بر میگرد محبت!

تو از سنگم کمتری؟

اس ام اس ضايع كردن پسرا و دخترا

سعی کن در زندگی یکرنگ باشی

فرش هزار رنگ را همه زیر پا می اندازند

اس ام اس ضايع كردن پسرا و دخترا

به اندازه ی تمام سه نقطه های دنیا با تو حرف داشتم

اما نقطه.

اس ام اس ضايع كردن پسرا و دخترا

نشسته ام

کجا؟

کنار همان چاهی که تو برایم کندی

عمق نامردی ات را اندازه می گیرم

اس ام اس ضايع كردن پسرا و دخترا

این بار تو بگو

دوستت دارم

آسمان را گفته ام به زمین نیاید

اس ام اس ضايع كردن پسرا و دخترا

این روزها از حوالیِ تو ، بوهایی به مشامم می رسد

نکند بوی خیانت جایش را به عطر خوشت داده باشد

اس ام اس ضايع كردن پسرا و دخترا

جای قول و قرارهایمان امن است ، زیر پاهای تو

اس ام اس ضايع كردن پسرا و دخترا

به تو که فکر می کنم

بی اختیار به حماقت خود لبخند می زنم

سیاه لشکری بودم در عشق تو

و فکر می کردم بازیگر نقش اولم

تسلیت قلب صبورم

اس ام اس ضايع كردن پسرا و دخترا

آنان که بودنت را قدر نمی دانند

همچنین بخوانید:  جدیدترین جوک های پ نه پ باحال و خفن

رفتنت را نامردی می خوانند

اس ام اس ضايع كردن پسرا و دخترا

تو روزگار رفته ببین چی سهم ما شد

از عاشقی تباهی از زندگی مصیبت از دوستی شکست و از سادگی خیانت

اس ام اس ضايع كردن پسرا و دخترا

خائن بودن که راحته

یه کار سخت تر مثلِ وفادار بودن و امتحان کن

اس ام اس ضايع كردن پسرا و دخترا