جوک مورد داشتیم پسره دختره خنده دار
جوک مورد داشتیم پسره دختره خنده دار

جوک مورد داشتیم پسره دختره خنده دار «« مورد داشتیم پسره دختره خنده دار »» مورد داشتیم دختره از سوسک نترسیده تحقیق کردن فهمیدن پسره «« مورد داشتیم پسره دختره خنده دار »» مورد داشتیم به طرف می گن اگه یه دختر برات نشون کنیم، چی کار می کنی؟ می گه :با سنگ می زنمش «« مورد داشتیم […]

جوک مورد داشتیم پسره دختره خنده دار

جوک مورد داشتیم پسره دختره خنده دار , جوک مورد داشتیم

«« مورد داشتیم پسره دختره خنده دار »»

مورد داشتیم دختره از سوسک نترسیده

تحقیق کردن فهمیدن پسره

«« مورد داشتیم پسره دختره خنده دار »»

مورد داشتیم به طرف می گن

اگه یه دختر برات نشون کنیم، چی کار می کنی؟

می گه :با سنگ می زنمش

«« مورد داشتیم پسره دختره خنده دار »»

مورد داشتیم پسره با خشتکش داشته خیابونارو جارو میزده

شهرداری همونجا با حقوق و مزایای عالی استخدامش کرده

«« مورد داشتیم پسره دختره خنده دار »»

مورد داشتیم پسره کار با موچین و بلد نبوده

«« مورد داشتیم پسره دختره خنده دار »»

مورد داشتیم به پسره گفتن سلام

گفته مرسی

«« مورد داشتیم پسره دختره خنده دار »»

مورد داشتیم

ماشینه مال یه خانوم دکتر بوده فقط باهاش میرفته مطبو برمی گشته

«« مورد داشتیم پسره دختره خنده دار »»

مورد داشتیم

پسره میخاسته جلو دوستاش کم نیاره ناخون کاشته

«« مورد داشتیم پسره دختره خنده دار »»

مورد داشتیم دختره واسه حفظ جونش

موقع رعد و برق ب بالای کلیپسش اتصال ب زمین وصل کرده

مگه مجبوری با جون خودت بازی میکنی

«« مورد داشتیم پسره دختره خنده دار »»

مورد داشتیم از پسره سنشو پرسیدن سه سال کمتر گفته

«« مورد داشتیم پسره دختره خنده دار »»

مورد داشتیم طرف جلسه اول خواستگاری گفته

مبارکه مبلاتون عوض شدن

«« مورد داشتیم پسره دختره خنده دار »»

مورد داشتیم خواهره و برداره گیس و گیس کشی میکردن

سر اینکه کی زودتر ارایش کنه و بره بیرون

«« مورد داشتیم پسره دختره خنده دار »»

مورد داشتیم پسره رفته خواستگاری

دختره اومده خم شه چایی تعارف کنه

کلیپسش رفته تو حلق داماد

«« مورد داشتیم پسره دختره خنده دار »»

مورد داشتیم دختره تصادف کرده

سرشو با کامیون آوردن بدنشو با آمبولانس

«« مورد داشتیم پسره دختره خنده دار »»

همچنین بخوانید:  سری تاپ و جالب جوک های جدید و خنده دار تلگرام

مورد داشتیم طرف رفته خاستگاری

جوراباش رو پای بابای عروس دیده

«« مورد داشتیم پسره دختره خنده دار »»

مورد داشتیم

گوشیه دختره رو تو خیابون میدزدن

داد میزنه میگه:

وااااای لاینم

وااااای فرندام

وااااای لایکام

وااااای داداشام

وااااای عشقام

«« مورد داشتیم پسره دختره خنده دار »»

مورد داشتیم دختره با ماشین کنترلی خاموش کرده

«« مورد داشتیم پسره دختره خنده دار »»

مورد داشتیم یه دخمل دهه نودیه به دنیا اومده

بعد نکته جالبش اینجاست که کیلیپسم داشته

جوک مورد داشتیم پسره دختره خنده دار