مادری که پسرش را داخل قفس نگه می دارد + عکس ها
مادری که پسرش را داخل قفس نگه می دارد + عکس ها

مادری که پسرش را داخل قفس نگه می دارد + عکس ها این مادر چینی با اینکه قلبا راضی نیست ولی بدلیل اینکه پسرش بیماری روانی دارد مجبور است او را در قفس نگه دارد این پسر ۱۱ سال از زندگی اش را داخل یک قفس فولادی گذرانده و شکایتی هم ندارد پیرزن ۷۴ ساله […]

مادری که پسرش را داخل قفس نگه می دارد + عکس ها

انسان در قفس , پسر چینی در قفس , زندگی مرد قفس

این مادر چینی با اینکه قلبا راضی نیست

ولی بدلیل اینکه پسرش بیماری روانی دارد مجبور است او را در قفس نگه دارد

انسان در قفس , پسر چینی در قفس , زندگی مرد قفس

این پسر ۱۱ سال از زندگی اش را داخل یک قفس فولادی گذرانده و شکایتی هم ندارد

پیرزن ۷۴ ساله چینی دلیل اصلی این کارش را قتلی که پسرش در نوجوانی انجام داده بیان کرده است

گفتنیست علاوه بر اینکه این جوان در قفس زندگی می کند همیشه به پایش زنجیر بسته شده است

مادری که پسرش را داخل قفس نگه می دارد + عکس ها