ساختمانی با نمای ۱۰۰۰ درب + عکس ها
ساختمانی با نمای ۱۰۰۰ درب + عکس ها

ساختمانی با نمای ۱۰۰۰ درب + عکس ها یک هنرمند با ذوق اهل کره جنوبی اینکار دیدنی و خوشمندانه را انجام داده است او این ساختمان را با ۱۰۰۰ درب بدون مصرف و قدیمی به این شکل در آورده و جالب اینجاست تمام درها روی ساختمان نصب شده اند او از کار خود خیلی راضی […]

ساختمانی با نمای ۱۰۰۰ درب + عکس ها

نمای ساختمان , نمای عجیب ساختمان ,  نمای ساختمان با درب

یک هنرمند با ذوق اهل کره جنوبی اینکار دیدنی و خوشمندانه را انجام داده است

نمای ساختمان , نمای عجیب ساختمان ,  نمای ساختمان با درب

او این ساختمان را با ۱۰۰۰ درب بدون مصرف و قدیمی به این شکل در آورده

و جالب اینجاست تمام درها روی ساختمان نصب شده اند

نمای ساختمان , نمای عجیب ساختمان ,  نمای ساختمان با درب

او از کار خود خیلی راضی است و می خواهد اینکار را در کتاب گینس ثبت کند

ساختمانی با نمای ۱۰۰۰ درب + عکس ها