اس ام اس د ن د و پ نه پ سری ۱۲
اس ام اس د ن د و پ نه پ سری ۱۲

اس ام اس د ن د و پ نه پ آذر مامانم میگه مگس رو نگاه کن نشسته رو مانیتور می گم چیکارش کنم بکشمش؟ په نه په بهش بگو یکم عقب تر بشینه چشاش ضعیف نشه اس ام اس د ن د و پ نه پ آذر از دستشویی اومدم بیرون همکارم منتظر وایستاده […]

اس ام اس د ن د و پ نه پ آذر

اس ام اس د ن د و پ نه پ سری 12

مامانم میگه مگس رو نگاه کن نشسته رو مانیتور

می گم چیکارش کنم بکشمش؟

په نه په بهش بگو یکم عقب تر بشینه چشاش ضعیف نشه

اس ام اس د ن د و پ نه پ آذر

از دستشویی اومدم بیرون

همکارم منتظر وایستاده منو دیده میگه

تو بودی تو دستشویی؟

میگم پـَـــ نــه پـَـــ سه نفر دیگه هم هست، من اول شدم

اس ام اس د ن د و پ نه پ آذر

بابام با عصبانیت به من گفت : پول ها تو خرج کردی

من گفتم پــَ یکی زد زیر گوشم گفت این کارا مال وب و نته بگو بله

گفتم نه پــَ دوباره زد تو گوشم …

خلاصه انقدر تو گوشی خوردیم

تا اخرش تونستیم بگیم پــَسنداز کردم

اس ام اس د ن د و پ نه پ آذر

بعد چند سال دوستمو می بینم میگه زنده ای ؟
پـــــ نه پـــــــ مردم ، گرمم ، نمی فهمم

اس ام اس د ن د و پ نه پ آذر

سواره اتوبوس شدم یکی جلو دره

میگم میشه برین کنار میگه: میخواین پیاده بشین

پ نه پ میخوام بری کنار میله های اتوبوس و بگیرام بارفیکس برم

اس ام اس د ن د و پ نه پ آذر

داداشم زده تو گوشم می گه درد داشت

می گم پ نه پ حال داد

این دفعه با مایتابه امتحان کن

اس ام اس د ن د و پ نه پ آذر

دوستم زنگ زده میگه کجایی؟

میگم استادیوم آزادی، میگه چه خبره فوتباله!

پَ نه پَ britney با rihana کنسرت گذاشتن

منم به عنوان مهمونه ویژه نشستم VIP

اس ام اس د ن د و پ نه پ آذر

یارو اومده خونه رو ببینه واسه خرید

تا طبقه سوم با پله اومده میگه پس اینجا کلا آسانسور نداره

پَـــ نَ پَــــ آسانسور داره ولی از طبقه چهارم شروع میشه

همچنین بخوانید:  پ نه پ جدید New PaNaPa پ نه پ باحال

اس ام اس د ن د و پ نه پ آذر

بش میگم دیروز تو اداره تست اعتیاد میگرفتن یه عده فرار میکردن

میگه معتادا؟

پ نه پ مایکل اسکافیلد و دوستاش

اس ام اس د ن د و پ نه پ آذر

به داداشم میگم ساعت ۵ میریم خونه خاله تو نمی یای

میگه ۵ بعد از ظهر پ نه پ ۵ صبح میریم که نمازم با هم بخونیم

اس ام اس د ن د و پ نه پ آذر

رفتم خونه دوستم دارم بند کفشمو باز می کنم

میگه میای تو؟

پَــ نَ پَـ نذر کردم پا برهنه برم ، می خوام کفشامو بزارم اینجا

اس ام اس د ن د و پ نه پ آذر

حشمت فردوس : صابر ماشین قاسمو تا جایی که جا داره بار بزن قبل بقیه

صابر : همین الان آقاجون؟

حشمت فردوس : د نه د ۱۳ بدر سال بعد!

اس ام اس د ن د و پ نه پ آذر

نامزدم برا همیشه میخواست بره خارج

رفتم بدرقش لحظه آخر بهش میگم واقعا میخوای بری

میگه پ ن پ دیدم ۶ ساله پا پیش نمیزاری گفتم رومانتیک کات کنیم خاطره شه

اس ام اس د ن د و پ نه پ آذر

میگه کی به دنیا اومدی؟

میگم آبان، میگه ینی نیمه دوم؟

پـَ نــه پـَ تو وقت های تلف شده نیمه اول به دنیا اومدم

اس ام اس د ن د و پ نه پ آذر

به مامانم میگن مامان شام چی میخوای درست کنی

میگه مگه شام خونه ای

میگم : پـَ نــه پـَ از سواحل گینه با زیر دریایی میان دنبالم

واسه دسرم مریخ دعوتیم شما بخورین مامان جان

اس ام اس د ن د و پ نه پ آذر