بچه گربه یک چشم + عکس
بچه گربه یک چشم + عکس

بچه گربه یک چشم + عکس بچه گربه‌ای عجیب الخلقه با یک چشم در وسط پیشانی و بدون بینی با رنگ یکدست سفید در استان سیچوان در کشور چین به دنیا آمد متاسفانه این بچه گربه چند ساعت پس از تولد مرد پزشکان علت این مشکل را عوامل ژنتیکی می دانند بچه گربه یک چشم […]

بچه گربه یک چشم + عکس

بچه گربه‌ای عجیب الخلقه با یک چشم در وسط پیشانی و بدون بینی با رنگ یکدست سفید در استان سیچوان در کشور چین به دنیا آمد

گربه یک چشم , عکس بچه گربه یک چشم , طوله گربه شیطانی یک چشم

متاسفانه این بچه گربه چند ساعت پس از تولد مرد پزشکان علت این مشکل را عوامل ژنتیکی می دانند

بچه گربه یک چشم + عکس