تبلیغات

خانه » اس ام اس دلتنگی

اس ام اس دلتنگی

مجموعه اس ام اس های دلتنگی و احساسی

مجموعه اس ام اس های دلتنگی و احساسی | اس ام اس دلتنگی

مجموعه اس ام اس های دلتنگی و احساسی | اس ام اس دلتنگی تمام خنده هایم را نذر کرده ام تا تو همان باشی که صبح یکی از روزهای خدا عطر دستهایت ، دلتنگی ام را به باد می سپارد اس ام اس های دلتنگی و احساسی من بودم تو و یک عالمه حرف… و ترازویی که سهم تو را از...

ادامه مطلب »

مجموعه اس ام اس های دلتنگی قشنگ

مجموعه اس ام اس های دلتنگی قشنگ | اس ام اس دلتنگی

مجموعه اس ام اس های دلتنگی قشنگ | اس ام اس دلتنگی زن‌ها گاهی دلتنگی هایشان را بی صدا فریاد می زنند اس ام اس های دلتنگی قشنگ دلتنگی نام دیگر این روزهاست وقتی از این همه رهگذر یکی تو نیستی! اس ام اس های دلتنگی قشنگ تو! یعنی همین دلتنگی نفس گیر وقتی این شعر را برایت می نویسم… اس...

ادامه مطلب »

مجموعه اس ام اس های جدید دلتنگی

مجموعه اس ام اس های جدید دلتنگی | اس ام اس دلتنگی

مجموعه اس ام اس های جدید دلتنگی | اس ام اس دلتنگی خدایا!!!! اگر اینروزها حرفهایم بوی ناشکری می دهد تو به حساب دلتنگی بگذار!!!! اس ام اس های جدید دلتنگی نمـی دانــم چـه رابـطه ای ست … ؟ بیـن ِ نبــودنـت بــا رنـگ هــا … ! دلـتنگ ِ تــو کـه مـی شـوم  زنــــدگــی ام ، سیـاه مـی شـــود !!! اس...

ادامه مطلب »

مجموعه اس ام اس های قشنگ دلتنگی

مجموعه اس ام اس های قشنگ دلتنگی | اس ام اس دلتنگی

مجموعه اس ام اس های قشنگ دلتنگی | اس ام اس دلتنگی می دانم دیگر برای من نیستی ! اما …. دلی که تنگ باشد … این حرف ها را نمی فهمد … !!! اس ام اس های قشنگ دلتنگی دلتنگ که می شوی دیگر انتظار معنا ندارد یک نگاه کمی نامهربان یک واژه ی کمی دور از انتظار یک لحظه...

ادامه مطلب »

مجموعه اس ام اس های احساسی دلتنگی

مجموعه اس ام اس های احساسی دلتنگی | اس ام اس دلتنگی

مجموعه اس ام اس های احساسی دلتنگی | اس ام اس دلتنگی دلتنگى‌ محله ای ست پر ازدحامِ یادت که در شلوغی اش نه تنها تو را پیدا نمی کنم ، که خود را هم گم میکنم … اس ام اس های احساسی دلتنگی ای کاش درختی باشم تا همه تنهایان از من پنجره ای کنند و تماشا کنند در من  کاهش...

ادامه مطلب »

مجموعه اس ام اس های دلتنگی زیبا

مجموعه اس ام اس های دلتنگی زیبا | اس ام اس دلتنگی

مجموعه اس ام اس های دلتنگی زیبا | اس ام اس دلتنگی دلتنگی یعنی غروب باشد، دل‌اَت گرفته باشد؛ او نباشد و تو جای او هم به تماشا نشسته باشی! اس ام اس های دلتنگی زیبا آن قدر باید از تو صحبت کرد که حوصله ی بقیه را سر برد باید تنها شد آنقدر که فقط تو را داشت باید...

ادامه مطلب »