پنج شنبه, 1 اسفند , 1398
  • شعر حلقه از فروغ فرخزاد | دیوان فروغ فرخ زاد 30 آبان 1394

    شعر حلقه از فروغ فرخزاد | دیوان فروغ فرخ زاد

    فروغ | شعر حلقه از فروغ فرخزاد | دیوان فروغ فرخ زاد دخترک خنده کنان گفت که چیست راز این حلقه زر راز این حلقه که انگشت مرا این چنین تنگ گرفته است به بر راز این حلقه که در چهره او اینهمه تابش و رخشندگی است مرد حیران شد و گفت حلقه خوشبختی است […]

شعر اندوه از فروغ فرخزاد | دیوان اشعار فروغ فرخ زاد 10 تیر 1394

شعر اندوه از فروغ فرخزاد | دیوان اشعار فروغ فرخ زاد

شعر اندوه از فروغ فرخزاد | دیوان اشعار فروغ فرخ زاد كارون چو گیسوان پریشان دختری بر شانه های لخت زمین تاب می خورد خورشید رفته است و نفس های داغ شب بر سینه های پر تپش آب می خورد

شعر انتقام از فروغ فرخزاد | دیوان اشعار فروغ فرخ زاد 19 خرداد 1394

شعر انتقام از فروغ فرخزاد | دیوان اشعار فروغ فرخ زاد

شعر انتقام از فروغ فرخزاد | دیوان اشعار فروغ فرخ زاد باز کن از سر گیسویم بند پند بس کن که نمیگیرم پند در امید عبثی دل بستن تو بگو تا به کی آخر تا چند

شعر افسانه تلخ از فروغ فرخزاد | دیوان اشعار فروغ فرخ زاد 13 اردیبهشت 1394

شعر افسانه تلخ از فروغ فرخزاد | دیوان اشعار فروغ فرخ زاد

شعر افسانه تلخ از فروغ فرخزاد | اشعار فروغ فرخ زاد نه امیدی که بر آن خوش کنم دل نه پیغامی نه پیک آشنایی نه در چشمی نگاه فتنه سازی نه آهنگ پر از موج صدایی ز شهر نور و عشق و درد و ظلمت سحر گاهی زنی دامن کشان رفت

شعر اسیر از فروغ فرخزاد | دیوان اشعار فروغ فرخ زاد 20 فروردین 1394

شعر اسیر از فروغ فرخزاد | دیوان اشعار فروغ فرخ زاد

شعر اسیر از فروغ فرخزاد | فروغ فرخزاد | اشعار فروغ فرخ زاد تو را می خواهم و دانم که هرگز به کام دل در آغوشت نگیرم تویی آن آسمان صاف و روشن من این کنج قفس مرغی اسیرم ز پشت میله های سرد تیره نگاه حسرتم حیران به رویت

شعر از یاد رفته از فروغ فرخزاد / دیوان اشعار فروغ فرخزاد 23 اسفند 1393

شعر از یاد رفته از فروغ فرخزاد / دیوان اشعار فروغ فرخزاد

اشعار فروغ فرخزاد ، شعر از یاد رفته از فروغ فرخزاد ، فروغ فرخزاد ياد بگذشته به دل ماند و دريغ نيست ياري که مرا ياد کند ديده ام خيره به ره ماند و نداد نامه اي تا دل من شاد کند خود ندانم چه خطايي کردم که ز من رشته الفت بگسست در دلش […]

شعر از دوست داشتن از فروغ فرخزاد / دیوان اشعار فروغ 04 اسفند 1393

شعر از دوست داشتن از فروغ فرخزاد / دیوان اشعار فروغ

شعر از دوست داشتن از فروغ فرخزاد / دیوان اشعار فروغ آیینه شکسته ، فروغ فرخزاد ، رمیده امشب از آسمان دیده تو روی شعرم ستاره میبارد در سکوت سپید کاغذها پنجه هایم جرقه میکارد شعر دیوانه تب آلودم شرمگین از شیار خواهشها پیکرش را دوباره می سوزد عطش جاودان آتشها آری آغاز دوست داشتن […]

شعر آیینه شکسته از فروغ فرخزاد 19 بهمن 1393

شعر آیینه شکسته از فروغ فرخزاد

اشعار فروغ فرخزاد ، آیینه شکسته دیروز به یاد تو و آن عشق دل انگیز بر پیکر خود پیرهن سبز نمودم در آینه بر صورت خود خیره شدم باز بند از سر گیسویم آهسته گشودم عطر آوردم بر سر و بر سینه فشاندم

شعر رمیده از فروغ فرخزاد 11 بهمن 1393

شعر رمیده از فروغ فرخزاد

شعر رمیده از فروغ فرخزاد نمی دانم چه می خواهم خدا یا به دنبال چه می گردم شب و روز چه می جوید نگاه خسته من چرا افسرده است این قلب پر سوز ز جمع آشنایان میگریزم به کنجی می خزم آرام و خاموش

شعر سپیده عشق از فروغ فرخزاد 03 دی 1393

شعر سپیده عشق از فروغ فرخزاد

شعر سپیده عشق از فروغ فرخزاد آسمان همچو صفحه دل من روشن از جلوه های مهتابست امشب از خواب خوش گریزانم که خیال تو خوشتر از خوابست خیره بر سایه های وحشی بید می خزم در سکوت بستر خویش باز دنبال نغمه ای دلخواه می نهم سر بروی دفتر خویش

شعر بر گور لیلی از فروغ فرخزاد 01 دی 1393

شعر بر گور لیلی از فروغ فرخزاد

شعر بر گور لیلی از فروغ فرخزاد آخر گشوده شد ز هم آن پرده های راز آخر مرا شناختی ای چشم آشنا چون سایه دیگر از چه گریزان شوم ز تو من هستم آن عروس خیالات دیرپا چشم منست اینکه در او خیره مانده ای لیلی که بود؟ قصه چشم سیاه چیست؟

شعر اعتراف از فروغ فرخزاد 24 آذر 1393

شعر اعتراف از فروغ فرخزاد

شعر اعتراف از فروغ فرخزاد تا نهان سازم از تو بار دگر راز این خاطر پریشان را می کشم بر نگاه ناز آلود نرم و سنگین حجاب مژگان را دل گرفتار خواهش جانسوز از خدا راه چاره می جویم پارساوار در برابر تو سخن از زهد و توبه می گویم

شعر یاد یک روز از فروغ فرخزاد 18 آذر 1393

شعر یاد یک روز از فروغ فرخزاد

شعر یاد یک روز از فروغ فرخزاد خفته بودیم و شعاع آفتاب بر سراپامان بنرمی می خزید روی کاشی های ایوان دست نور سایه هامان را شتابان می کشید

شعر موج از فروغ فرخزاد 27 آبان 1393

شعر موج از فروغ فرخزاد

شعر زیبا و خواندنی موج از فروغ فرخ زاد تو در چشم من همچو موجی خروشنده و سرکش و ناشکیبا که هر لحظه ات می کشاند بسوئی نسیم هزار آرزوی فریبا

شعر شوق از فروغ فرخزاد 08 آبان 1393

شعر شوق از فروغ فرخزاد

شعر شوق از فروغ فرخزاد یاد داری که ز من خنده کنان پرسیدی چه ره آورد سفر دارم از این راه دراز؟ چهره ام را بنگر تا بتو پاسخ گوید اشک شوقی که فرو خفته به چشمان نیاز

شعر اندوه تنهایی از فروغ فرخزاد 04 آبان 1393

شعر اندوه تنهایی از فروغ فرخزاد

شعر اندوه تنهایی از فروغ فرخزاد پشت شیشه برف می بارد پشت شیشه برف می بارد در سکوت سینه ام دستی دانه اندوه می کارد