تبلیغات

خانه » داستان ضرب المثل ها (صفحه 3)

داستان ضرب المثل ها

داستان خواندنی ضرب المثل یک صبر کن و هزار افسوس مخور

داستان های ضرب المثل , داستان ضرب المثل های ایرانی , داستان ضرب المثل های فارسی

داستان ضرب المثل یک صبر کن و هزار افسوس مخور پادشاهی بود که همه چیز داشت، اما بچه نداشت. سال های سال بود که ازدواج کرده بود ، اما خدا به او و همسرش فرزندی نداده بود. پادشاه و زنش از این که بچه نداشتند، خیلی غمگین بودند.

ادامه مطلب »

ریشه ضرب المثل آب پاکی را روی دستش ریخت

ریشه ضرب المثل آب پاکی را روی دستش ریخت داستان ضرب المثل های فارسی و ایرانی زمانی کسی به امید موفقیت و انجام مقصود مدت ها تلاش و فعالیت کند ولی با صراحت و قاطعیت پاسخ منفی بشنود و دست رد به سینه اش گذارند برای بیان حالش به ضرب المثل بالا استناد جسته می گویند بیچاره این همه زحمت...

ادامه مطلب »

ریشه ضرب المثل آب از سر چشمه گل آلود است

ریشه ضرب المثل آب از سر چشمه گل آلود است Proverbs root of the source water is muddy آب از سرچشمه گل آلود است مصداق بی کفایتی و تدبیر نادرست شخصی که در رأس آن امور است سرچشمه می گیرد چرا که تا آب از سرچشمه گل آلود نباشد تیرگی به آن نمی گذرد و زلالی و روانی آن حفظ...

ادامه مطلب »

داستان ضرب المثل نخود سیاه

داستان ضرب المثل نخود سیاه هر وقت که می خواهند کسي از ماجرایی آگاه نشود و او را به بهانه ای بيرون فرستند و يا به قول علامه دهخدا پي کاري فرستادن که کمی طول کشد از باب مثال مي گويند : فلاني را به دنبال نخود سياه فرستاديم يعني جايي رفت به اين زودي ها باز نمي گردد داستان...

ادامه مطلب »

ضرب المثل نانش بده ایمانش مپرس

ضرب المثل نانش بده ایمانش مپرس بعضي ها هنگام احسان و نيکوکاري هم دست از تعصب و تقيد برنمي دارند و از کيش و آيين و ساير معتقدات مذهبي سائل مستمند پرسش مي کنند به قسمي که آن بيچاره به جان مي آيد تا پشيزي در کف دستش گذارند در حالي که نوع پروري و بشر دوستي از آن نوع...

ادامه مطلب »

داستان ضرب المثل دوغ و دوشاب یکی است

داستان ضرب المثل دوغ و دوشاب یکی است وقتي که به فداکاري هاي افراد توجه نشود و خوب و بد در يک کفه قرار گيرد به ضرب المثل بالا تمثيل مي کنند و يا به عبارت ديگر مي گويند : دوغ و دوشاب پيشش يکي است دوغ که متفرع از ماست است و پس از گرفتن کره از ماست باقي...

ادامه مطلب »

داستان ضرب المثل دو قورت و نیمش باقیه

داستان ضرب المثل دو قورت و نیمش باقیه این ضرب المثل درباره کسي است که حرصش را معياري نباشد و بيش از ميزان شايستگي انتظار مساعدت داشته باشد عبارت مثلي بالا از جنبۀ ديگر هم مورد استفاده و اصطلاح قرار مي گيرد و آن موقعي است که شخص در ازاي تقصير و خطاي نابخشودني که از او سرزده نه تنها...

ادامه مطلب »