عکس کودکی شهرام قائدی
عکس کودکی شهرام قائدی

عکس کودکی شهرام قائدی شهرام قائدی در شهر قیر و کارزین در استان فارس به دنیا آمده است ، از سال ۱۳۷۰ به تهران آمد. اولین کار تصویری تلویزیونی‌اش “خودروی پلاک ۱۱” بود و پس از آن در سریال “بازگشت پرستوها” بازی کرد. عکس کودکی شهرام قائدی

عکس کودکی شهرام قائدی

عکس کودکی شهرام قائدی , عکس بچگی شهرام قائدی , شهرام قائدی در کودکی

شهرام قائدی در شهر قیر و کارزین در استان فارس به دنیا آمده است ، از سال ۱۳۷۰ به تهران آمد. اولین کار تصویری تلویزیونی‌اش “خودروی پلاک ۱۱” بود و پس از آن در سریال “بازگشت پرستوها” بازی کرد.

عکس کودکی شهرام قائدی