دوبیتی های جدید و ناب بابا طاهر همدانی عکاس : علی مجدفر ««« دوبیتی های ناب بابا طاهر همدانی »»» اگر دل دلبری دلبر کدامی وگر دلبر دلی دل را چه نامی دل و دلبر بهم آمیته وینم ندانم دل که و دلبر کدامی ««« دوبیتی های ناب بابا طاهر همدانی »»» دلی نازک بسان […]

دوبیتی های جدید و ناب بابا طاهر همدانی

دوبیتی های ناب بابا طاهر همدانی

عکاس : علی مجدفر

««« دوبیتی های ناب بابا طاهر همدانی »»»

اگر دل دلبری دلبر کدامی

وگر دلبر دلی دل را چه نامی

دل و دلبر بهم آمیته وینم

ندانم دل که و دلبر کدامی

««« دوبیتی های ناب بابا طاهر همدانی »»»

دلی نازک بسان شیشه دیرم

اگر آهی کشم اندیشه دیرم

سرشکم گر بود خونین عجب نیست

مو آن نخلم که در خون ریشه دیرم

««« دوبیتی های ناب بابا طاهر همدانی »»»

گر آن نامهربانم مهربان بی

چرا از دیدگانم خون روان بی

اگر دلبر بمو دلدار می‌بو

چرا در تن مرا نه دل نه جان بی

««« دوبیتی های ناب بابا طاهر همدانی »»»

چرا دایم بخوابی ای دل ای دل

ز غم در اضطرابی ای دل ای دل

بوره کنجی نشین شکر خدا کن

که شاید کام یابی ای دل ای دل

««« دوبیتی های ناب بابا طاهر همدانی »»»

شب تار و بیابان پرورک بی

در این ره روشنایی کمترک بی

گر از دستت برآید پوست از تن

بیفکن تا که بارت کمترک بی

««« دوبیتی های ناب بابا طاهر همدانی »»»

مو از قالوا بلی تشویش دیرم

گنه از برگ و باران بیش دیرم

اگر لاتقنطوا دستم نگیرد

مو از یاویلنا اندیش دیرم

««« دوبیتی های ناب بابا طاهر همدانی »»»

جدا از رویت ای ماه دل افروز

نه روز از شو شناسم نه شو از روز

وصالت گر مرا گردد میسر

همه روزم شود چون عید نوروز

««« دوبیتی های ناب بابا طاهر همدانی »»»

نسیمی کز بن آن کاکل آیو

مرا خوشتر ز بوی سنبل آیو

چو شو گیرم خیالش را در آغوش

سحر از بسترم بوی گل آیو

««« دوبیتی های ناب بابا طاهر همدانی »»»

دلا خوبان دل خونین پسندند

دلا خون شو که خوبان این پسندند

متاع کفر و دین بی‌مشتری نیست

همچنین بخوانید:  عاشقانه های بابا طاهر

گروهی آن گروهی این پسندند

««« دوبیتی های ناب بابا طاهر همدانی »»»

دلا پوشم ز عشقت جامه‌ی نیل

نهم داغ غمت چون لاله بر دیل

دم از مهرت زنم همچون دم صبح

وز آن دم تا دم صور سرافیل

««« دوبیتی های ناب بابا طاهر همدانی »»»

بی ته اشکم ز مژگان تر آیو

بی ته نخل امیدم نی بر آیو

بی ته در کنج تنهایی شب و روز

نشینم تا که عمرم بر سر آیو

««« دوبیتی های ناب بابا طاهر همدانی »»»

به والله و به بالله و به تالله

قسم بر آیه‌ی نصر من الله

که دست از دامنت من بر ندارم

اگر کشته شوم الحکم لله

««« دوبیتی های ناب بابا طاهر همدانی »»»

دلی همچون دل نالان مو نه

غمی همچون غم هجران مو نه

اگر دریا اگر ابر بهاران

حریف دیده‌ی گریان مو نه

««« دوبیتی های ناب بابا طاهر همدانی »»»

من آن مسکین تذروبی پرستم

من آن سوزنده شمع بی‌سرستم

نه کار آخرت کردم نه دنیا

یکی خشکیده نخل بی‌برستم

دوبیتی های ناب بابا طاهر همدانی