خلاقیت باغ وحش چینی در آزاد کردن حیوانات وحشی
خلاقیت باغ وحش چینی در آزاد کردن حیوانات وحشی

خلاقیت باغ وحش چینی در آزاد کردن حیوانات وحشی باغ وحش Lehe Ledu در چین تعریف جدیدی در ظاهر باغ وحش ها ارائه کرده است. به جای آنکه حیوانات را در قفس کنند ، بازدید کننده ها وارد قفس شده و به تماشای حیوانات آزاد میپردازند. این کار باعث شده تا مردم نیز از نمای […]

خلاقیت باغ وحش چینی در آزاد کردن حیوانات وحشی

باغ وحش عجیب , عکس باغ وحش , آزاد کردن حیوانات وحشی در باغ وحش

باغ وحش Lehe Ledu در چین تعریف جدیدی در ظاهر باغ وحش ها ارائه کرده است.

باغ وحش عجیب , عکس باغ وحش , آزاد کردن حیوانات وحشی در باغ وحش

به جای آنکه حیوانات را در قفس کنند ، بازدید کننده ها وارد قفس شده و به تماشای حیوانات آزاد میپردازند.

باغ وحش عجیب , عکس باغ وحش , آزاد کردن حیوانات وحشی در باغ وحش

این کار باعث شده تا مردم نیز از نمای نزدیک تر بتوانند با حیوانات آشنا شوند.

باغ وحش عجیب , عکس باغ وحش , آزاد کردن حیوانات وحشی در باغ وحش

گفته میشود استقبال از این باغ وحش به حدی بوده که بلیط های آن تاسه ماه آینده به فروش رفته است

باغ وحش عجیب , عکس باغ وحش , آزاد کردن حیوانات وحشی در باغ وحش

البته تعدادی مرغ می کشند و به قفس بازدیدکنندگان می بندند تا حیوانات وحشی دور قفس جمع شوند

عکس های خفنتاپ ناپ

خلاقیت باغ وحش چینی در آزاد کردن حیوانات وحشی